Opmerkelijke vondst in Zondereigen (7)

Image
Fraai flesje. Romeins of niet?


Op de Zondereigense akkers is het rustig. Door de plaatselijke heemkundige werkgroep wordt er niet geprospecteerd. ’t Is wachten op de maïsoogst alvorens wij aan de slag kunnen. Ondertussen werden de voorjaarsvondsten gedetermineerd door professionele archeologen. Zo gaf Cyriel Verbeek (Bilan) meer informatie over de 688 vondsten uit de steentijd. Stephan Delaruelle en Jef Van Doninck (Adak) bepaalden de ouderdom van maar liefst 1.061 scherven, van de metaaltijden tot en met de late middeleeuwen. Nooit waren de resultaten van ons inmiddels vijf jaar durend onderzoek zo gunstig. 2008 is op archeologisch gebied een absoluut topjaar!

Wij hebben dit jaar dertien nieuwe steentijdlocaties (ca. 70.000-2.000 v.C.) ontdekt. Vooral in de buurt van het Lipseinde (het Bergske) was de oogst aan steentijdmateriaal opvallend goed in vergelijking met de vorige jaren. Verder valt het eerder ‘magere’ resultaat op voor wat betreft het middenpaleolithicum (ca 70.000-35.000 jaar geleden). Uit die tijd dateren ‘slechts’ drie vondsten, vooral omdat de belangrijkste vindplaats uit deze periode dit jaar niet geprospecteerd kon worden. Daar was vorig jaar gras ingezaaid.

Het aantal Federmesser vondsten (10.000-8.000 v.C.) bleef ook aan de lage kant, maar twee vondsten zijn echte pareltjes. Zo werd op de Ginhovense akkers een verbrande en afgebroken spits (pijlpunt) gevonden. En op de Baarlebrugse Beemden lag een Federmesser werktuig dat rondom geretoucheerd is.

Image
Federmesser spits

Image
Rondom geretoucheerd Federmesser werktuig

Van iets recentere datum is het drietal hieronder getoonde fraaie gebruiksvoorwerpen. Het betreft een steker, een schrabber en een zwaar geretoucheerde spitskling (speerpunt). Laatstgenoemd werktuig dateert uit de nieuwe steentijd (4.000-2.000 v.C.) of de bronstijd (2.000-800 v.C.).

Image
Steker

Image
Schrabber

Image
Zwaar geretoucheerde spitskling

Met maar liefst 1.912 steentijdvondsten op 121 verschillende locaties heeft ons onderzoek het kerkdorp Zondereigen nadrukkelijk op de archeologische kaart gezet. Ongetwijfeld passeren we dit najaar de kaap van de 2.000 steentijdartefacten!

Het aantal scherven van de metaaltijden (2.000-57 v.C.) tot en met de late middeleeuwen (1200-1500 n.C.) bedraagt in totaal 2.347 stuks. Bijna de helft daarvan werd in 2008 gevonden. Er staan inmiddels vijfentachtig huisplaatsen op de kaart: eenentwintig uit de oudheid (metaaltijden en Romeinse tijd), vierenzestig uit de middeleeuwen. Dit jaar werden negen nieuwe sites ontdekt.

Er is opvallend veel Romeins en vroegmiddeleeuws materiaal gevonden. Heel bijzonder is een scherf Romeins glaswerk, door Leo op de Ginhovense akkers gevonden. Kenmerkend zijn de blauwachtige kleur, het dunne glas van goede kwaliteit en de vele luchtbelletjes. Herman herinnerde zich plots een vondst van een paar maanden eerder: een gaaf flesje met dezelfde eigenschappen. Hij dacht aanvankelijk dat het een inktpotje was, niet eens zo oud en gebruikte het daarom als decoratief bloemenvaasje. Bij nader onderzoek van Stephan en Jef bleek het kleinood wellicht niet uit de Romeinse tijd te dateren. De twee archeologen vonden het model niet in hun boeken met voorbeelden van Romeinse vondsten.

Opmerkelijk was verder het grote aantal vroegmiddeleeuws Badorf en Mayen materiaal. Ook de volmiddeleeuwse Pingsdorf- en Maaslandscherven waren goed vertegenwoordigd. Een aantal Badorfscherven vertoonde een duidelijke radstempelversiering. Heel mooi!

Image

Scroll naar boven