Opmerkelijke vondst in Zondereigen (6)

Image

Middenpaleolithische schaaf (Baarlebrugse Beemden)
De resultaten van de archeologische akkerprospecties in Zondereigen blijven verbazen. Opnieuw werd een “museumstuk” uit de oude steentijd (70.000-35.000 v.C.) ontdekt. Na de vondsten van de voorbije jaren (twee boordschrabbers, twee geretoucheerde werktuigen, een Levallois kern en een schoendoos vol afslagen, allemaal uit de oude steentijd) werd dit jaar zowaar een schaaf opgeraapt! Er worden in Zondereigen opmerkelijk meer artefacten uit de oude steentijd gevonden dan in de dorpen uit de (verre) omgeving. De grote aantallen van zowel locaties als artefacten uit die periode kunnen verklaard worden door het vele prospectiewerk in combinatie met het aan de oppervlakte voorkomen van grondlagen uit die periode.

Nog voor de komst van de lente en lang voor de landbouwers de ploeg aan hun tractor bevestigd hebben, is in Zondereigen de eerste oogst van steentijdvondsten alweer binnen. Ook tijdens de wintermaanden wordt immers geprospecteerd. Na de maïsoogst werden sommige akkers bewerkt, waarna nieuw vondstmateriaal aan de oppervlakte verscheen. Cyriel Verbeek, als archeoloog werkzaam bij Bilan in Tilburg, nam op 25 februari 2008 zijn tijd voor de beoordeling. Ruim tweehonderd steentjes werden gedetermineerd en goed bevonden. Tien procent van het aangeboden materiaal verdween na de beoordeling resoluut in de prullenbak.

Image
Wommersom schrabber (Ginhovense Velden)

Het door mensenhanden bewerkte materiaal bestaat uit 148 stuks vuursteen (silex), 54 stuks Wommersom kwartsiet en éénmaal kwarts. Het betreft voornamelijk afslagen (123), klingen (32), brokstukken (16) en kernen (12). Daarnaast zijn er dertien werktuigen, waaronder vier pijlpunten en drie schrabbers. Vooral een klingschrabber uit de eerste helft van de middensteentijd (8.800-6.450 v.C.) is een juweeltje.

Image
Klingschrabber (Ginhovense Velden)

Ook andere periodes uit onze geschiedenis kwamen weer aan bod. Vooral de tweede helft van de middensteentijd (6.450-3.000 v.C.) was goed vertegenwoordigd. Verder was er een afslag uit het midden van de oude steentijd (70.000-35.000 v.C.), een afslag van een gepolijst bijltje uit de nieuwe steentijd (3.000-1.800 v.C.) en een afgebroken pijlpunt uit de tweede helft van diezelfde periode.

Image
Middenpaleolithische afslag (Baarlebrugse Beemden)

Image
Laatneolithische pijlpunt (Jagersbeemden)

Vier steentijdlocaties zijn ontdekt en op de kaart gezet, waarvan één nabij de Ginhovense brug, één tegenover de boerderij van Gust Mertens (vlakbij het centrum) en twee op het Bergske (Lipseinde).

Image
Laatmesolithische microklingen (Ginhovense Velden)

Image
Trapezium pijlpunten of weerhaken (Ginhovense Velden)

Scroll naar boven