Opmerkelijke vondst in Zondereigen (2)

Pijlpunt van rond het jaar 2.000 v.C. gevonden!
Opnieuw wordt vanuit de ‘heemkundige werkgroep Zondereigen’ een opmerkelijke vondst gemeld. Het betreft een stenen pijlpunt van het type ‘dennenboomspits’. Na de huisplaats uit de Middeleeuwen keren wij nu verder terug in de tijd: de overgang van de Nieuwe Steentijd naar de Bronstijd. Die situeert zich in onze streek rond het jaar 2.000 voor Christus.

Image

De Nieuwe Steentijd is die periode in de geschiedenis van de mensheid waarin de omschakeling plaatsvond van het jagen en verzamelen naar de akkerbouw en de veeteelt. De kenmerken van deze leefwijze zijn de vaste verblijfsplaats, het gebruik van aardewerk en de landbouw. De periode eindigde met de ontdekking van de metaalbewerking, waarna de Bronstijd begint. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen schaars in ons gebied. Het brons moest worden ingevoerd. Vuurstenen werktuigen bleven nog zeer lang in gebruik.

De gevonden pijlpunt werd door Marijn Van Gils, een gespecialiseerde archeoloog, omstreeks 2.850 à 1.800 v.C. gedateerd. Wellicht betreft het een losse vondst. Er zijn op die locatie geen andere voorwerpen uit deze tijd aangetroffen. Het topje van de pijlpunt is afgebroken, net als de twee vleugels die als weerhaak dienden. Dit kunnen zowel oude als nieuwe breuken zijn, respectievelijk afkomstig van de jacht of van ploegwerkzaamheden. Zo’n spits werd aan een houten pijl bevestigd met touw (plantenvezels, pezen) of door middel van hars. Al dit materiaal is vergaan, alleen de stenen punt resteert.

Image
Spits met touw aan een pijl bevestigd.

Image
Spitsen met hars aan drie pijlen bevestigd.

De vondst dateert van mei 2006 en er is een leuke anekdote aan verbonden. Leden van de werkgroep organiseerden op 19 mei een archeologische lesdag in basisschool de Horizon. Die namiddag werd o.a. een foto gemaakt met de schoolkinderen. Zij vormden een kring op de exacte plaats waar ooit de Vossenberg heeft gestaan. Daags voordien waren stokken in de grond geplant om aan te duiden waar iedereen plaats moest nemen. Pas bij het opruimen van het hout (twee dagen later) werd de pijlpunt aangetroffen. Hij bevond zich op minder dan een halve meter van de kring, op de foto uiterst rechts (naast de leerling met de helblauwe broek). Hoe is het mogelijk dat wij er met zijn allen zo dikwijls naast keken!

Image
Hier stond ooit de Vossenberg, een Middeleeuwse ‘burcht’.

Scroll naar boven