Image

Opmerkelijke vondst in Zondereigen (1)

Image

In Zondereigen (kerkdorp van Baarle-Hertog) is zeer recent een opmerkelijke 10e en 11e eeuwse vondst gedaan. Deze geeft wellicht een nieuwe kijk op de ontstaansgeschiedenis van Zondereigen.

Op donderdag 23 november 2006 voerde Herman Janssen een akkeronderzoek uit op de hoge dekzandrug tussen Ginhoven en Zondereigen-centrum. De akker leverde geen bijzondere vondsten op, tot plots in een hoek tientallen scherven werden aangetroffen. De vindplaats werd nauwkeurig afgezet. Het betrof een strook van ongeveer 22 op 11 meter. In totaal konden maar liefst 193 scherven worden opgeraapt!

De vondst gebeurde in het kader van het archeologisch project van de Heemkundige Werkgroep Zondereigen. Door het verzamelen van oppervlaktevondsten wordt getracht om archeologische vindplaatsen in kaart te brengen. Op deze manier wordt op korte tijd inzicht verkregen in de bewoningsgeschiedenis, zowel voor wat betreft de kampementen van jager-verzamelaars als voor de nederzettingen van landbouwers.

Image

Twee dagen later werden de vondsten gedetermineerd door archeoloog Koen de Groote van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed, gespecialiseerd in Middeleeuws aardewerk. Het betreft grijs kogelpot aardewerk, vooral uit de 10de en de 11de eeuw. Er is sprake van een lokaal baksel. De potten werden dus niet van elders ingevoerd maar ter plaatse gebakken. De grote hoeveelheid scherven wijst wellicht in de richting van een afvalput van een plaatselijke pottenbakker. 

Image
Dikke mist onthult het geheim van de Middeleeuwse huisplaats in Zondereigen

Eventuele conclusies worden pas bekend gemaakt in het weekend van 21 en 22 april 2007. Dan treedt de Heemkundige Werkgroep Zondereigen met al haar vondsten naar buiten. Dat gebeurt door middel van een tentoonstelling in de plaatselijke parochiezaal en door geleide wandelingen. Wij houden je op de hoogte.

Scroll naar boven