Opmerkelijke vondst in Baarle (1)

Image

Werkgroep archeologie in en naast de put
Het is al weer even geleden dat we nog iets van ons hebben laten horen, maar we hebben zeker niet stil gezeten. En zoals de koptekst van dit artikel al verraadt, zijn we met een put doende. Een put zult u denken? We zullen een en ander eens wat toelichten.

Begin 2006 volgden we in Eindhoven onder de bezielende leiding van Nico Arts een cursus. In de eerste maanden van 2006 ondernamen we zoektochten naar de sporen uit het verleden op de diverse akkers in Baarle. Dat leverde verrassende resultaten op in de vorm van o.a. scherven van oud aardewerk.

In het voorjaar stelden we ons de vraag: hoe nou verder?
Na verschillende bijeenkomsten zijn we een aantal avonden en zaterdagen in de weer geweest met het leren in- en opmeten van diverse akkers en deze dan in kaart te brengen. De meetapparatuur werd door Ad van Tilborg aangereikt en hij legde tevens de werking ervan uit. Na de zomervakantie werd het weer eens tijd dat we ook voor het najaar een project onder handen zouden nemen. Jes Seegers vatte het plan op eens bij de kapel van Nijhoven naar de oude waterput te gaan zoeken die daar ergens moest liggen. Iedereen was enthousiast en de benodigde toestemming werd vlot verleend door het kerkbestuur.

Image

Op een zaterdagmorgen in oktober verzamelden we ons bij de kapel op Nijhoven. Gewapend met schop en houweel togen we aan het werk. Al vrij snel hadden we de rand van de oude waterput gevonden en konden we gaan graven. Het was natuurlijk wel spannend want je weet natuurlijk nooit wat je gaat vinden (een kist met gouden munten of zo). Al vlug kwamen er scherven van aardewerk en glas en vooral puin naar boven.

De put bleek in eerste instantie niet zo oud te zijn als gedacht want hij bleek uit betonnen ringen te bestaan. Gaandeweg begon hij toch zijn geheimen prijs te geven en kwamen er onder een stuk betonnen putdeksel een aantal prachtige heiligenbeelden tevoorschijn. Natuurlijk waren die niet meer uit een stuk en waren die er vroeger zo ingekieperd. Maar na een grondige wasbeurt door Jos bleek het toch een mooie vondst te zijn.

Image
Image
Image

Inmiddels zaten we 250 cm diep en begon het grondwater in de put te stijgen. We moesten noodgedwongen stoppen met het graafwerk. De put is zolang afgesloten met een loodzwaar betonnen deksel om ongelukken te voorkomen. We besloten om komend voorjaar verder te gaan met graven.

Maar tijdens het graven in de nabijheid van de put deden we een andere ontdekking. We stootten op de resten van de fundering van de oude kapel die op een diepte van ongeveer 100 cm zat. De put was dus pal tegen de fundering gegraven en het is dus goed mogelijk dat er onder de put nog een oudere put zit, dus nader onderzoek is nodig.
We hebben ons verder toegelegd op het uitgraven van een stuk van de fundering waar Huub Gulickx foto’s van genomen heeft.

Image
De afgedekte put en een gedeelte van de fundering van de oude kapel

Ook is alles in kaart gebracht en opgetekend.
Op de voorgevel van de kapel is een hoogtepeil aangebracht dat precies op een hoogte van 28 meter NAP bevestigd is. Het peil is overgenomen van het officiële peil dat op het huis op de hoek van de Visweg bevestigd is. Toon Jongenelis heeft ter verduidelijking een koperen plaatje naast het peil op de muur geboord waar informatie op staat wat de peilbout inhoudt.

Image
Het koperen plaatje en links daarvan op de rand van de foto de ronde peilbout die precies op 28 meter NAP op de voorgevel van de kapel bevestigd is

In januari komen we weer bij elkaar om te bekijken wat we verder met de opgravingen willen gaan doen. Er zal overleg plaatshebben met het bestuur van de Heemkundekring en met het bestuur van de parochie om te bekijken of we er iets permanents van kunnen maken zodat iedereen kan zien wat er te voorschijn is gekomen. Ook zal bekeken worden of er sponsors aangetrokken kunnen worden, want een en ander kost natuurlijk wel geld en het zou mooi zijn als er bedrijven of instellingen zijn die daarbij zouden willen helpen. Een eerste sponsor heeft zich inmiddels al aangemeld.

Tot slot willen we iedereen bedanken die tot nu toe hun medewerking hebben verleend aan de activiteiten van het afgelopen jaar. Niet in de laatste plaats de overbuurvrouw van de kapel die ons elke zaterdag van koffie en een koek heeft voorzien.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Scroll naar boven