Opgraving kasteel Gagelbosch

Image

Werkgroep archeologie actief
Zaterdag 12 juli vertrokken Gerry, Jos, Wil en Ad om 9.30 naar Eindhoven.
Het doel was kennis en ervaring op te doen door in de praktijk mee te werken aan een opgraving.
Nico Arts, waarvan we onze praktijklessen kregen, was deze zaterdag ook aanwezig. Na een rondleiding over het terrein en een uiteenzetting van de historie van het vergane kasteel, kregen we de opdracht een gedeelte van de kasteelgracht uit te graven.
We vonden wat aardewerk, een ijzeren raamluik-vastzetter en een onderkaak van een hond.

Ondertussen was Nico druk met het ontvangen van vele belangstellende fotografen en persmensen, omdat enkele dagen tevoren in de gracht een auto en een motorfiets waren opgegraven. De auto is inmiddels geborgen en overgebracht naar een tentoonstelling in de Beurs van Berlage in Amsterdam.
Onze meegebrachte boterhammen gebruikten we in de keet van de Gemeente.
Nico trakteerde op een lekker stuk taart.
Natuurlijk waren we niet alleen. Er waren ook enkele vaste vrijwilligers en de projectarcheologe. Bij elkaar ongeveer 20 mensen.
’s Middags hebben we aan de andere zijde van het terrein een gedeelte van de gracht uit de 13e eeuw schoongemaakt, maar niets aangetroffen.
Als het hele terrein en de grachten onderzocht, opgemeten, beschreven en gefotografeerd zijn, kan een aannemer aan de slag met de bouw van twee woon/kantoortorens (de twin towers van Eindhoven).

Image

Na verval en afbraak van het kasteel (eigenlijk was het een voornaam huis met boerderij) is er in de vijftiger jaren op die plaats een bejaardenhuis gebouwd. Het bejaardenhuis is recent gesloopt. Omdat het bejaardenhuis op heipalen was gefundeerd, is het terrein nauwelijks verstoord. Een paal is 25×25 cm. 100 palen is maar iets meer dan 6m².

Image

We onderhouden contacten met Masja en Nico en de Belgische archeologen, zodat er nog wel eens een gelegenheid komt om ons verder te bekwamen in het veldwerk.

Toon Jongenelis heeft tijdens de heemreis gesproken over archeologie met Jan de Jong. Deze heeft 70ha grond in Baarle-Nassau/Hertog, waar we na de oogst welkom zijn. Na de zomer zullen we bekijken welke akkers in aanmerking komen om te onderzoeken.

Image

Namens de werkgroep archeologie, Ad van Tilborg

Scroll naar boven