‘Open huis’ archeologen rondweg groot succes

Archeoloog Bart Van der Veken geeft uitleg bij een werkputArcheoloog Bart Van der Veken geeft uitleg bij een werkput

Zeker 500 bezoekers konden 13 september bij de kapel van Nijhoven worden verwelkomd. Daar was een mini-expositie ingericht waar op verschillende manieren de resultaten tot nu toe van de opgravingen op het tracé van de rondweg werden verduidelijkt.

Bijna elke twintig minuten trok een groepje belangstellenden naar de werkputten aan de overzijde van Nijhoven. Daar waren de archeologen afgelopen week net bezig.

Voor iedereen waren de sporen van enkele Middeleeuwse boerderijen goed zichtbaar. Ook de contouren van een waterput, door de regen een beetje ondergelopen, waren te zien. Enthousiast vertelden de archeologen hoe zij te werk gaan. Terug bij de kapel kon je nog een kijkje nemen bij de indrukwekkende potten uit de late bronstijd (ca. 900-700 v.Chr.). Deze potten zijn gevonden in afvalkuilen, ze waren nog in redelijk complete staat, een zeldzaamheid. Amalia gaat ervoor ijveren dat deze potten na afronding van het archeologisch onderzoek in Baarle blijven, op een plek waar veel mensen ervan kunnen genieten, als icoon voor de zeer rijke bewoningsgeschiedenis van Baarle door de eeuwen heen.

Het veldonderzoek op het tracé van de rondweg duurt nog tot december. Amalia blijft daarover berichten in Van Wirskaante. Voor het eerstkomend nummer, dat verschijnt begin december, hebben we alvast veel nieuws over de vuursteenvindplaats op Boschoven en de boerderij die tot begin 19e eeuw stond op de plek waar Boschoven het Bels Lijntje raakt (net voor de haakse bocht). Deze boerderij was grotendeels in hout gebouwd, ter hoogte van de potstal waren later stenen gebruikt. Wie ooit over deze boerderij heeft horen praten, vragen wij contact op te nemen met Amalia via het secretariaat (info@amaliavansolms.org).

Op dezelfde plek zijn ook meerdere waterputten gevonden uit verschillende bewoningsfasen, met onderin vaak een karrewiel. Het informatiestandje van Amalia bij de kapel trok veel belangstelling. We hebben acht nieuwe leden kunnen inschrijven, dankzij de publicaties in Van Wirskaante over het archeologisch onderzoek. En leerlingen van de St. Pieterschool uit Turnhout hebben we een stapje verder kunnen helpen met hun opdracht voor een archeologisch werkstuk.

 

Scroll naar boven