jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie 2018

Zondagvoormiddag 7 januari was iedereen weer uitgenodigd voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het was mooi om te kunnen constateren dat velen gehoor hadden gegeven aan deze uitnodiging.

Goed gevulde aula 1

In de goed gevulde aula van het Cultureel Centrum was het weer fijn om elkaar het beste toe te wensen voor het komende jaar. Onder het genot van een kopje koffie of thee werden er volop handjes geschud. Ook kon er weer geproefd worden van de traditionele warme wafels.

handjes schudden 1

Gedurende vele jaren werden deze gebakken door Marcel Gulickx. Door een afnemende gezondheid kon hij dat dit jaar niet meer doen. Gelukkig hadden wij een andere bakker hiervoor gevonden, te weten weer iemand van de destijds bekende bakkersfamilie Gulickx in Baarle. Fonne Gulickx bakte er deze keer weer meer als genoeg, iets waarvoor wij hem van harte bedankt hebben. Het was fijn dat Lizette en Marcel wel aanwezig konden zijn, er klonk dan ook een mooi applaus voor hen op.

Fonne Gulickx bakt wafels
Fonne Gulickx bakt wafels
Fonne en Marcel Gulickx
Fonne en Marcel Gulickx

De nieuwjaarstoespraak, welke normaal wordt uitgesproken door onze voorzitter Ad Jacobs, werd ditmaal verzorgd door bestuurslid Jan Willekens. Ad had onlangs een operatie moeten ondergaan en was hiervan nog herstellende. Jan was blij dat hij zijn toespraak kon doen voor een inderdaad volledig gevulde aula. Na een welkomstwoord aan allen was er een speciaal welkom voor burgemeester vanTilburg en loco-burgemeester de Bont van Baarle-Hertog en voor wethouder Vermeer van Baarle-Nassau. De samenwerking met beide gemeenten verloopt gewoon heel prettig, echter niet alleen met hen. Eigenlijk alle contacten met andere partijen, sponsoren, donateurs, verenigingen e.d. worden door de heemkundekring als positief ervaren.

Even terugkijkend gaf 2017 een gevarieerd overzicht van vele activiteiten. Een aantal daarvan alleen voor de leden, zoals de lokale heemdag, heemreizen, de kerstviering, maar er zijn ook volop activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen. Te denken valt aan lezingen, wandelingen en fotovoorstellingen. Speciale aandacht was er dit jaar voor de herdenking 150 jaar Bels Lijntje. Op Open Monumentendag werden er twee waarheidsgetrouwe spanten van het voormalige station aan de grens geplaatst. Op verzoek van de gemeente Baarle-Nassau organiseerden wij samen met hen een tentoonstelling in het kader 100 jaar kiesrecht in Nederland. Vooruitkijkend naar 2018 zullen er veel vergelijkbare activiteiten plaats gaan vinden. Als afronding van het project 100 jaar WO1 zal er in de loop van het jaar een afsluitende activiteit worden georganiseerd.

Jan Willekens
Nieuwjaarstoespraak door Jan Willekens

Ook de werkgroepen kwamen even langs. Voor enkele daarvan worden nog vrijwilligers gezocht. Het onderwerp vrijwilligers blijkt een structureel probleem te zijn voor veel verenigingen. Een drietal nieuwe werkgroepen hebben het licht gezien. De werkgroep Landschapsbeheer is bezig met het behoud en onderhoud van wandelpaden en is het afgelopen jaar heel actief geweest rond het spooremplacement aan de grens. Een ook nieuwe groep gaat het onderwerp communicatie verder structureren. Hoe te communiceren binnen de vereniging, hoe naar buiten toe, hoe om te gaan met de zgn. nieuwe social-media. Een andere grote klus zal behandeld gaan worden door de werkgroep digitalisering. Opzet is om alle foto’s en andere documenten op een uniforme, digitale manier in te voeren in het ICT-systeem. Doel hiervan is om het voor iedereen mogelijk te maken dit alles te kunnen bekijken of te raadplegen via internet.

Het clubblad Van Wirskaante is nog steeds het visitekaartje van de vereniging. Het is mooi dat het nog steeds op een kwalitatief hoog peil kan worden uitgegeven. Ook hiervoor wordt enorm veel werk verzet door een aantal mensen, extra assistentie hierbij is nodig en welkom.

Wat het bestuur betreft was 2017 er een waarin veel gevergd werd om de organisatie op het hoge peil te houden. Op de komende Algemene Ledenvergadering zullen er enkele nieuwe bestuursleden gekozen moeten worden. Ad Jacobs gaat afscheid nemen als voorzitter en als lid van het bestuur. Terug kijkend naar datgene wat Ad gedurende een zeer lange periode heeft betekend voor de vereniging kunnen we alleen maar met een zeer tevreden gevoel afscheid nemen van Ad.

Ad Jacobs en Jan willekens

Na een dankwoord van Jan aan al diegenen van binnen en van buiten de heemkundekring die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd aan het functioneren van onze heemkundekring werd er geproost op Amalia van Solms en op 2018. Het bleef nog lange tijd gezellig in de aula, onder het genot van een drankje werd er nog volop na gebuurt. De wafels van Fonne, die nog steeds aan het bakken was, vielen wel heel goed in de smaak. Gelukkig waren er nog wel wat over voor Lizette en Marcel, konden ze er thuis ook nog eens lekker van proeven.

Allen op naar een fijn 2018 en hopelijk tot ziens bij een van de activiteiten in dit nieuwe jaar.

Scroll naar boven