Januari: Nieuwjaarsbijeenkomst erg geslaagd

Image

Druk en volop ambiance in aula Cultureel Centrum
Voor het eerst organiseerden wij onze nieuwjaarsbijeenkomst in de aula van het Cultureel Centrum in Baarle. Het bleek een schot in de roos te zijn. De talrijk aanwezige leden, sponsoren en andere genodigden vermaakten zich uitstekend. Alle aanwezigen brachten elkaar de beste wensen over. Na het drinken van een kopje koffie en uiteraard weer het verorberen van de overheerlijke ter plekke door Marcel Gulickx gebakken wafels, sprak voorzitter Ad Jacobs zijn nieuwjaarsspeech uit. Aan het einde daarvan werd het glas geheven en bleef iedereen nog geruime tijd aanwezig om een drankje te nuttigen, een wafel te eten en gezellig te kletsen.
Verderop in dit artikel kunt u kennisnemen van de toespraak van de voorzitter en kunt u een aantal foto’s bekijken.

Goede morgen Dames en Heren,

Namens het bestuur van Heemkundekring Amalia van Solms heet ik u allen van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie.

Image

In het bijzonder een woord van welkom aan onze beschermheren, burgemeester Hendrikx en van Leuven en aan onze sponsors, Kon. Drukkerij Em. de Jong bv, Ad Haneveer pvba, KBC-bank, Notariskantoor mr. J.Bolscher en Rabobank de Zuidelijke Baronie. Maar ook aan onze nieuwe leden, liefst 150 dit jaar, die hier voor het eerst aanwezig zijn.

Ja dames en heren, het gaat uitstekend met Amalia. Zij heeft het afgelopen jaar weer een geweldige groei doorgemaakt wat leden betreft. Zoals eerder gezegd liefst 150 nieuwe leden. Op 18 september meldde ons 800e lid zich aan en bij het afsluiten van het jaar zelfs ons 850 lid. Met dit aantal zijn wij een van de grootste aangesloten heemkundekringen bij Brabants Heem. Een organisatie met 115 verenigingen en ongeveer 21.000 leden. Allemaal vrijwilligers.

Vele nieuwe leden melden zich aan via onze prachtige website. Een website boordevol informatie over onze vereniging, over onze activiteiten en natuurlijk over ons Baarle. Onze website spreekt de bezoekers aan en dat heeft te maken met de actualiteit en de kwaliteit van de website.
Enkele gegevens over onze website: raadplegingen in 2007 niet minder dan 62.645 maal. Gemiddeld per maand 5.228 maal.
Hoogste score was in oktober met 7.011 raadplegingen.
Bij deze een groot compliment voor iedereen die meewerkt aan onze website.

Terugblik
Graag kijk ik kort terug op enkele activiteit en/ontwikkelingen binnen onze vereniging.
De sterke groei van onze vereniging brengt voor ons bestuur veel extra werk mee. Er komt heel wat op het bestuur af. Wel moet er voor gezorgd worden dat wij als bestuur met plezier binnen onze verenging kunnen blijven functioneren.
Daarom hebben wij begin november een ‘heidag’ (conferentiedag) georganiseerd. Onder leiding van een organisatiedeskundige hebben wij gekeken naar onze huidige organisatie, doelstellingen en activiteiten maar ook gekeken naar mogelijke verbeterpunten binnen onze vereniging. Wij kunnen terugkijken op een succesvol verlopen dag door de open houding van de deelnemers. Met de uitkomsten van deze dag zijn wij intussen al aan de slag gegaan.

Activiteiten 2007
In 2007 heeft onze vereniging een waaier van activiteiten georganiseerd. De prentbriefkaartenparade van Harry van Hees was een schot in de roos. Wat heeft die man veel kaarten en allemaal op thema opgeborgen. Vele leden hebben van deze unieke verzameling genoten.
Verder hadden wij een muziekmiddag, we hebben Antoon op weg geholpen naar Santiago de Compostela. Tijdens zijn voettocht is de tentoonstelling ‘Jaargetijden’ uitgebouwd.
Wij namen deel aan de erfgoeddag in Zondereigen en in Baarle, zijn op bezoek geweest bij de traditiekamer in Gilze-Rijen en zijn op heemreis geweest. We hebben verschillende keren gewandeld, kort, lang, natuur.
We hebben Antoon weer op gehaald in Zondereigen en terug naar Baarle gebracht. We organiseerden een van de Brabantse Heemdagen en beleefden een geweldige Open Monumentendag.
Massaal hebben wij de diapresentaties van Antoon ‘Ommetje Santiago’ bezocht en tot slot sloten wij af met een gezellige Kerstviering.

Een aantal van onze activiteiten hebben wij georganiseerd met andere verenigingen of andere instellingen. Deze samenwerking willen wij ook dit jaar weer graag voortzetten, zij het dat er dan betere organisatorische en financiële afspraken gemaakt moeten worden met samenwerkende organisaties.

Naast de georganiseerde activiteiten zijn de leden van de werkgroepen actief bezig geweest met hun thema’s zoals archeologie, genealogie, zandwegen en paden, dialecten, Ulicoten, Zondereigen, heemkalender, redactieraad, speciale projecten, natuurbeheer, bidoc, lokale heemdag, floron en toponiemen.

Wat gaat 2008 aan activiteiten brengen
Ons activiteitenprogramma heeft u ontvangen met het decembernummer van Van Wirskaante. Wij denken dat wij er wederom in geslaagd zijn om onze leden een gevarieerd programma aan te bieden mede gebaseerd op de inbreng van onze leden tijdens de algemene ledenvergadering.
Een aantal onderdelen komen ook dit jaar terug zoals tentoonstellingen, heemreis, lokale heemdag, erfgoeddag, open monumentendag, wandelingen en de kerstviering.
In juli organiseren wij een vierdaagse heemreis naar Frankrijk. Thema van deze heemreis is: ‘In de voetsporen van Jean Baptist de La Salle’. Dit in het kader van het feit dat de broeders der Christelijke scholen zich honderd jaar geleden gevestigd hebben in Baarle. En wel in het huidige Culturele Centrum van Baarle. De belangstelling voor deze reis was groot want hij is volgeboekt.
In het najaar organiseren wij een boeiende filmavond over Baarlese mensen en gebeurtenissen uit de periode 1950/80. We krijgen mooi filmmateriaal van o.a. de VRT.
Onze activiteitencommissie rekent op een goede belangstelling vanuit de leden en dat moet met ons ledenaantal zeker lukken.

In het kader van het verdrag van Malta, Europese afspraken op het gebied van archeologie, gaan we op korte termijn met de gemeente Baarle-Nassau rond tafel zitten. Samen zullen wij dan kijken hoe we met deze regelgeving om dienen te gaan.
Deze regelgeving geldt ook voor de gemeente Baarle-Hertog en ook met deze gemeente willen wij hierover graag een gesprek.

Groei van Amalia
Met het ledenaantal gaat het werkelijk crescendo. Liefst 150 nieuwe leden dit jaar, een aantal waar we trots op kunnen zijn.
Vele nieuwe leden maken kennis met Amalia via onze website, door de artikelen in Ons Weekblad en door een actieve opstelling van ons bestuur. De redacteur van ‘Aon de proat mee’ komt met veel mensen in contact en dit levert zeer regelmatig nieuwe leden op. Maar ook de kwaliteit die wij bieden trekt nieuwe leden. Enthousiaste leden zorgen bovendien voor mond-op-mond reclame.
Ons 800e lid Toni Hagman is geboren in Den Haag en woont al weer ruim twintig jaar in Baarle. Zij voelt zich hier prima thuis en is ook al jaren als vrijwilligster actief bij Baarlese verenigingen. Zij wilde eigenlijk al lang lid worden van Amalia maar heeft zich op 18 september aangemeld bij onze secretaris.
Deze heeft hieraan al de nodige aandacht geschonken via onze website en Ons Weekblad. Maar aan bijzondere mijlpalen schenkt Amalia graag extra aandacht.
Daarom verzoek ik mevrouw Toni Hagman op het podium te komen.
Mevrouw Toni Hagman, proficiat met jouw lidmaatschap en wij heten jou van harte welkom in onze vereniging. Wij hopen dat je onze activiteiten bezoekt en mogelijk ook lid wordt van een van onze werkgroepen.
Voor jou hebben wij een prachtig boek over de historie van Baarle
met als titel ‘Ons Baarle, een bijzonder dorp’ Wij wensen je veel leesplezier toe en tot ziens op onze activiteiten.

Dit jaar hebben wij vele nieuwe leden kunnen begroeten en daar zijn wij erg blij mee. Aan de andere kant zijn ons ook een aantal leden ontvallen, leden die veel voor Amalia betekend hebben. Voor hun inzet voor onze vereniging onze hartelijke dank.
Dames en heren, het bestuur van Amalia wenst u en uw gezin een goed en gezond heemkundig 2008 toe.
Laten wij tot slot een toost uitbrengen op ons 800e lid en natuurlijk
ook op 2008.
Dank u wel.

Voor meer foto’s, klik hieronder op ‘Volgende’

Scroll naar boven