Nieuwe leden werden welkom geheten

P1110545a
 
Het is de laatste jaren gebruikelijk dat we omstreeks februari een bijeenkomst organiseren voor de nieuwe leden van het voorbije jaar. De opzet is om hen meer inzicht te geven in het reilen en zeilen van onze vereniging. Bewust vindt deze avond in ons heemhuis plaats, zo kunnen zij ook onze toch redelijk unieke behuizing bezichtigen.
Op dinsdag 21 februari was het weer zover. Vanaf 19.00 uur was er de ontvangst met koffie, thee en cake. Omstreeks 19.30 uur werd de avond ingeleid door onze voorzitter, de heer Ad Jacobs. Na een hartelijk woord van welkom en na de hoop uitgesproken te hebben dat deze avond een mooie inkijk in onze heemkundekring zou geven, startte de infosessie.
 
Met een PowerPointpresentatie en de nodige informatie gaf Antoon van Tuijl o.a. een duidelijke toelichting op de unieke enclavesituatie van Baarle. Wat zijn enclaves, hoeveel zijn er en hoe zijn ze gesitueerd. De ontstaansgeschiedenis hiervan passeerde de revue en de rol van onze beschermvrouwe Amalia van Solms in dit gebeuren werd toegelicht. Al met al een mooie uitleg over Baarle en onze kring. 
 
Hierna was het woord aan Jan Willekens met een toelichting op onze werkgroepen. Er functioneren op dit moment een vijftiental werkgroepen op velerlei gebied. Per werkgroep werd de doelstelling en de werking van de betreffende groep toegelicht. Ook werd telkens in het kort iets over de behaalde resultaten verteld en een oproep voor extra vrijwilligers voor de werkgroepen ontbrak niet in de toelichting van Jan.
 
P1110547a
 
Daarna volgde het informele gedeelte van de avond. Onder het genot van een drankje werd er nagepraat, werden vragen beantwoord en er meldden zich inderdaad enkele vrijwilligers aan. Ook de bezichtiging van ons heemhuis leidde tot verwonderende reacties, volgens de nieuwkomers inderdaad een unieke locatie voor een heemkundekring. De nog intacte raadszaal, de Japanse kamer, de bedstee en het cachot waren de blikvangers in deze. Enkele leden bestegen ook nog de bovenste trap naar de zolder. Daar is een scala van oude heemkundige voorwerpen opgeslagen.
 
Kortom, voor herhaling vatbaar volgend jaar.
Scroll naar boven