Maart: Mooie Vogeltocht

Alle weerberichten hadden het over een natte zondag en wat kregen we? Een lichtbewolkte lucht, waar af en toe een voorzichtig zonnetje doorheen kwam en een zachte temperatuur. Prachtig lenteachtig weer dus. Dat vonden de vogels ook en ze waren dan ook heel actief. Dit tot groot genoegen van de ongeveer dertig deelnemers (waaronder drie heel jeugdige!) aan Amalia’s eerste vroege vogeltocht van dit jaar.

 

Nieuwe natuur

Carpoolend trokken we naar het Turnhoutse Vennengebied, waar in de afgelopen jaren op gedurfde manier aan natuurontwikkeling gewerkt is. Door verwijdering van bossen, kwamen oude vennen weer in open gebied te liggen en door het afgraven van de bouwvoor hoopt men het vroegere heideveld rond de plassen terug te krijgen. Zo ontstond nieuwe natuur.
 
      
 
Verder liggen er vochtige weilanden en akkers in deze omgeving. Daardoor voelen weidevogels en watervogels zich hier goed thuis. Dat hebben we gemerkt! Kieviten, wulpen, scholeksters en vooral grutto’s waren heel luidruchtig en duidelijk in voorjaarsstemming. De Canadese ganzen ’toeterden’ naar elkaar en naar ons. We kwamen ogen en oren te kort.
 
 
Op de waterpartijen dobberden verschillende soorten eenden, meerkoeten en een koppeltje dodaarzen.
 
Klein spul
 
    
 
Toen we meer in bomengebied terecht kwamen, ging onze aandacht vooral uit naar klein spul, zoals de tjiftjaf en een vroege fitis, verschillende vinken en koolmezen.
 
 
De mooi gekleurde en luid roepende boomklevers stalen de show, al kostte het wel moeite om ze in de kijker te krijgen tussen de wirwar van takken.
 
 
      
 
Rustig wandelend en ook een stukje ‘klunend’ bereikten we de fraaie uitkijktoren langs het Bels Lijntje. Voor een aantal deelnemers was die nieuw. Zij beklommen de toren om het hele natuurgebied te kunnen overzien. Anderen hadden hem eerder al eens bestegen. Zij kozen voor gauw naar huis en aan de koffie.
Het was weer zeer de moeite waard. Wat is de prille lente natuur mooi.
 
Hieronder treft u nog een aantal foto’s van de prachtige tocht!

Door verrekijkers en met het blote oog op zoek naar vogels.

De nog vochtige weiden in het vroege zonnetje.

Wandelen en af en toe eens door de verrekijker turen!

Niet alleen weidevogels, ook watervogels natuurlijk.

Even overleg tussendoor.

Wat komt daar overgevlogen?

Wandelen en stilstaan om te luisteren en te kijken.

Nog eens vlug kijken of er in deze boom ook vogels zitten!

Zichtbaar genieten, toch?

Wat een prachtig waterrijk gebied!

Aan de voet van de uitkijktoren.

Op de uitkijktoren.

Een machtig uitzicht vanuit de uitkijktoren.

Scroll naar boven