Mooie archeologische dagen

Archeologische dagen 1
Op dinsdag 12 en donderdag 14 april organiseerde onze heemkundekring met de scholen de Vlinder, de Regenboog en Bernardus archeologische dagen. Ongeveer 130 leerlingen van de twee hoogste groepen namen, verspreid over de twee dagen, deel aan een viertal activiteiten. Drie hiervan vonden plaats in en rond het Cultureel Centrum, de vierde activiteit betrof een bezoek aan een grafheuvel in Alphen.
 
Er werd gezamenlijk gestart met een powerpointpresentatie met als onderwerp archeologie. De kinderen waren hierbij een en al aandacht. Zij hadden vooraf allerlei oude voorwerpen meegebracht van thuis en deze werden met hen besproken. De voorwerpen varieerden van fossielen, een oude telefoon, een oude olielamp en een grote oude plattegrondkaart van Baarle. Hierna rouleerden de kinderen in groepen verder door de dag.
 
Archeologische dagen 5
 
Een tweede activiteit bestond uit het namaken van prehistorische gebruiksvoorwerpen zoal speren en bijlen. Met hout en touw slaagden de kinderen erin om alles echt te laten lijken. De kinderen bewerkten hun voorwerpen nog mooi met een mes en viltstift. Het was mooi om hen met hun eigen gemaakte voorwerpen op de rug te zien vertrekken. Baarle werd even omgetoverd in een echt krijgerdorp.
 
Archeologische dagen 2
 
Een afwisseling van de dag betrof een fietstocht naar Alphen. Er werd een kijkje genomen bij een grafheuvel in de buurtschap Kwaalburg. Er werd uitleg gegeven over begraaf- en crematiemethoden in de oudheid, hoe en wanneer is de grafheuvel ontdekt, wat is er in deze heuvel destijds bij het onderzoek ontdekt. Vragen van de kinderen waren o.a.: zijn hier vroeger echt mensen begraven, liggen er nu nog mensen en voorwerpen in deze heuvel, zijn grafheuvels niet hoger.
 
Bij de vierde activiteit werden de kinderen 1000 jaar ouder gemaakt. Ze moesten materialen van nu (voor hen dan 1000 jaar oud) gaan benoemen. Wat aten de mensen, aten zij gezond, waarmee werd betaald, teelden de mensen alles zelf of kochten ze ergens anders. Bij veel vragen moesten echt de etiketten op de verpakkingen en de flessen bestudeerd worden. Ook was er nog een 1000 jaar oud mensenskelet gevonden en dat werd met plezier nagetekend
 
Archeologische dagen 3
 
Met een lekkere appel, een drankje en een zelf meegebracht lunchpakketje werd ook voor de inwendige mens gezorgd. Geluk hadden we het perfecte weer. Aan het einde van de dagen iedereen tevreden: de leerlingen, de begeleiders van de scholen en onze vrijwilligers. Hulde aan de kinderen: enthousiast en gedreven gewerkt! Misschien toekomstige archeologen en leden van onze vereniging. Mede namens de scholen bedanken we alle vrijwilligers die op welke manier dan ook hebben meegewerkt aan de voorbereiding en de uitvoering van deze dagen.
 
In Zondereigen wordt door de werkgroep Zondereigen een aparte archeologische dag voor de lagere school aldaar georganiseerd. Deze is toegespitst op de lokale situatie. Wat Baarle betreft: zeker voor herhaling vatbaar over twee jaar!  
 
Scroll naar boven