LIJST OORLOGSSLACHTOFFERS

In het septembernummer 2019 van Van Wirskaante is een lijst van oorlogsslachtoffers opgenomen.

Het gaat om Baarlenaren die bij de mobilisatie in dienst van het Nederlandse leger zijn omgekomen, burgerslachtoffers waaronder ook drie Baarlenaren die zijn gefusilleerd, Poolse bevrijders, geallieerde bevrijders en Duitse militairen.

De lijst is tot stand gekomen door jaren van onderzoek. Veel archieven tot in Londen toe zijn ervoor geraadpleegd. Bij de publicatie omvatte de lijst 227 slachtoffers (afsluiting juni 2019) die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en vlak erna in de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau en de Belgische gemeente Baarle-Hertog.

De lijst is opgesteld door Oscar de Rooij. Vragen en opmerkingen kunt u aan hem richten via oderooij@hetnet.nl. Zo nodig zal er jaarlijks een aanvulling op de lijst worden geplaatst.

Lijst oorlogsslachtoffers WO2

Scroll naar boven