Oktober: Lezing Bels lijntje “bere” interessant


 

Afgelopen dinsdag 13 oktober vond de lezing plaats over het Bels lijntje en het spoorvolk door rasverteller Jan van Eijck. De ruim honderd geïnteresseerden in de aula van het cultureel centrum hingen als het ware aan zijn lippen. Zijn lezing bestond uit een gedeelte over de geschiedenis van het Bels lintje en een gedeelte over het spoorvolk of wel de mensen die bij het spoor werkten.
 

 
In het gedeelte over de geschiedenis kwamen een aantal interessante zaken aan de orde; zoals het feit dat het Bels lijntje in 1867 in gebruik is genomen. Het spoor werd eerst aangelegd aan de Belgische zijde en later op Nederlands grondgebied. De exploitatie was in handen van Grand Central Belge. De naam “Bels lijntje” is dus tot stand gekomen doordat een Belgische maatschappij de lijn exploiteerde en niet, zoals vaak gedacht wordt, omdat het een lijn is die België met Nederland verbindt. De opening vond plaats op 1-10-1967 in stilte, omdat de cholera was uitgebroken en men bang was dat bij een samenkomst van een grote menigte de verspreiding ervan gestimuleerd zou worden. In 1897 werden de spoorwegen genationaliseerd in België en op dat moment heeft het Nederlandse Staats Spoor het Nederlandse gedeelte van het Bels lijntje overgenomen.


 

In 1906 is in Boal grens een machtig groot spoorweg complex gebouwd met ca 250 meter perron en een stationsgebouw van ca 180 meter. Het bleek achteraf geen geslaagd plan.  In de hoogtijdagen tussen 1890 en 1910 reden er weliswaar 6 à 7 treinen op en neer tussen Turnhout en Tilburg, maar de concurrentie onder de spoorlijnen van België naar Nederland is gewonnen door de lijn van Roosendaal naar Antwerpen.Geleidelijk aan nam de belangstelling voor het personenvervoer af en in 1934 reed de laatste personentrein. In 1967 is honderdjarig bestaan van de lijn gevierd. In 1973 reed de laatste goederen trein.

Van 1974 tot 1982 heeft de stichting Stoomtrein Tilburg-Turnhout een toeristisch treintje geexploiteerd, maar ook dat bleek niet rendabel. Daarna is op oude tracee van de spoorlijn met een onderbreking in Alphen een fietspad aangelegd.


 

Na de pauze is Jan van Eijck verder ingegaan op het spoorvolk. Hij heeft dia’s getoond met groepsfoto’s van spoorwegpersoneel. Van de meeste wist hij ook de namen te noemen. Hij noemde de een groot aantal families, dat gewoond heeft in de Route huisjes (in de volksmond “roethuisjes”). Ook diverse leuke anekdotes werden verteld.

Na afloop kreeg hij een welverdiend applaus en een aantal geïnteresseerden kwamen hem ook nog een specifieke vragen stellen of zaken over het spoor vertellen. Kortom een boeiende avond!

 

Een geinteresseerd publiek voor een boeiend verteller! In zijn dankwooordje aan het einde van de bijeenkomst vertelde Andre Moors, dat er een aantal mensen verhinderd was en vroeg aan Jan van Eijck of hij eventueel nog een keer wilde terugkomen naar Baarle. Hij wilde dat wel, maar verbond er wel de voorwaarde aan dat hij nog wat meer foto’s en informtaie wilde hebben om de lezing nog verder ui te breiden. Wie weet is dat gelukt. Dus bij voldoende belangstelling is een herhaling van de lezing mogelijk.
 

Scroll naar boven