Ledenvergadering in teken van achtste lustrum

ALV2b
De Algemene Ledenvergadering van dit jaar stond al een beetje in het teken van de veertigste verjaardag van Amalia. Een petit-four met het beeldmerk ‘Amalia 40’ kregen de aanwezige leden bij binnenkomst bij hun kopje koffie uitgereikt. Met zijn allen hebben we na het openingswoord van voorzitter Ad Jacobs alvast het glas geheven op de veertigste verjaardag van onze heemkundekring op 8 juni 2016.
Het serieuze werk van de Algemene Ledenvergadering was dit jaar snel afgewerkt. Het financieel verslag 2015 werd in orde bevonden, de begroting 2016 was een hamerstuk. Jan Willekens en Nelly Pieke zijn opnieuw als bestuurslid verkozen, Gerda Laurijssen voor de eerste keer. Ad van Hoek had zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld, hij heeft het bestuur na zes jaar verlaten. Ad Jacobs bedankte hem voor zijn inzet – “je hebt de taak van de secretaris aanzienlijk verlicht”,  Herman Jansen had uitgerekend dat hij 61 bestuursvergadering had bijgewoond – en wist hem met een kwinkslag als reservelid voor de kascontrolecommissie te laten benoemen. De contributie 2017 blijft hetzelfde als in voorgaande jaren; om het werk van de penningmeester te vergemakkelijken doen we nogmaals een beroep op onze leden om een automatische machtiging voor het afschrijven van de jaarlijkse contributie af te geven. Tenslotte presenteerde Ad Jacobs de hoofdlijnen voor het Beleidsplan 2016-2020; ook dat riep geen vragen op bij de aanwezige leden.
ALV1
 
Heemquiz
Niet minder serieus zette iedereen zich na de pauze in voor de heemquiz. De werkgroep die het achtste lustrum van Amalia voorbereidt, had ook deze quiz in elkaar gezet. Met veertig vragen, hoe kan het anders. Over Baarle. Iedere juist beantwoorde vraag leverde één punt op. De winnaar haalde dertig punten! Wie zich wil meten met de winnaar, moet even wachten tot de nieuwe Van Wirskaante in juni in de bus valt. Daarin is de heemquiz opgenomen. Dan geen tablet gebruiken om de vragen op te lossen, want dat mocht in de aula van het Cultureel Centrum ook niet. Dat leverde dus de nodige gefronste wenkbrauwen, verzuchtingen en blijken van ‘ik weet het wel, maar het schiet me nu net niet te binnen’ op. Overigens had de werkgroep het er ook moeilijk mee gehad, gaf werkgroepvoorzitter Leo Voeten na afloop aan. Enkele antwoorden hadden de nodige discussie in de werkgroep opgeleverd. Daarom mocht er ook niet ‘over de uitslag worden gecorrespondeerd’. José Jacobs en Lia van Gils behaalden beiden de hoogste score. De schiftingsvraag – hoe groot is de grootste Belgische enclave – moest het verlossende antwoord brengen. José zat er het dichtst bij (maar toch nog ‘ver er van af’), zij mag zich de winnaar van de heemquiz 2016 noemen. 
ALV3
 
Scroll naar boven