Maart: Tentoonstelling Jaargetijden

Image

Richt zelf tentoonstelling in!
De tentoonstelling ‘Jaargetijden’ is in maart in het Heemhuis officieel geopend.
Er zijn een aantal zaken te zien die de jaargetijden en de maanden van het jaar op allerlei manieren belichten. Bijzonder is dat de tentoonstelling, die te zien is tot 31 december, kan worden aangevuld door leden en belangstellenden. Helaas viel de publieke belangstelling bij de opening erg tegen.
Normaal gesproken worden alle tentoonstellingen in het Heemhuis ingericht door ons bestuurslid Antoon van Tuijl. Maar die begint op 21 maart, zoals u wellicht weet, aan een half jaar durende wandeling naar Santiago de Compostela en terug. Om anderen niet te veel te belasten, heeft het bestuur het systeem van ‘elke drie maanden een nieuwe tentoonstelling’ losgelaten. Antoon heeft nog wel een basis gelegd voor de tentoonstelling ‘Jaargetijden’ met materialen die we als Heemkundevereniging al in huis hadden. Bovendien kregen we van een viertal leden al leuke aanvullingen. Ons lid Jeanne Meeuwesen had voor de officiële opening een paar pompoenen meegebracht.
Maar er zijn nog genoeg open plekken!

Image

De expositie die zondag 4 maart werd geopend, is dus niet af. Wij hopen dat u ons de komende tijd helpt de tentoonstelling alsmaar completer te maken. Schilderijtjes, borduurwerkjes, beeldjes, borden en schalen, vazen en glazen, prenten en tekeningen of welke uitbeeldingen dan ook zijn welkom, als ze maar te maken hebben met lente, zomer, herfst en winter.

Image

Wij doen een dringend beroep op u om mee te doen. Als u een bijdrage levert, voorzie die dan van uw naam en adres en geef ze op een woensdagavond af op het Heemhuis. Jan Lückman zorgt dat uw bijdragen netjes ingepast worden in het geheel van de expositie.
Wij rekenen op de vele leden van Amalia, dat ze dit experiment zullen laten slagen.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Scroll naar boven