Jaargang 9 – 1994

Inhoudsopgave 1994-1:

 • blz 2 Voorwoord A. Jacobs
 • blz 3 Van de redactietafel
 • blz 4 Adriaan van Campen
 • blz 12 Een reis naar Den Haag 1667
 • blz 16 30 jaar geleden (11)
 • blz 27 Een stukje Dagboek (9)
 • blz 32 Algemene Ledenvergadering
 • blz 36 Er wordt gewerkt…
 • blz 37 Programma 550 jaar Ulicoten
 • blz 39 Mededelingen

Lees hier Van Wirskaante maart 1994 online.

Inhoudsopgave 1994-2:

 • blz 41 Voorwoord A. Jacobs
 • blz 42 Van de redactietafel
 • blz 44 50 jaar bevrijding (2)
 • blz 50 30 jaar geleden (12)
 • blz 58 Een stukje dagboek (10)
 • blz 63 Arme Amalia (12)
 • blz 66 550 jaar Ulicoten
 • blz 74 Merkwaardigheden (1)
 • blz 77 Mededelingen

Lees hier Van Wirskaante juni 1994 online.

Inhoudsopgave 1994-3:

 • blz 82 Voorwoord A. Jacobs
 • blz 83 Van de redactie
 • blz 84 Baarle 50 jaar bevrijd (3)
 • blz 95 Een stukje dagboek (11)
 • blz 100 30 jaar geleden (13)
 • blz 107 Arme Amalia (13)
 • blz 109 Merkwaardigheden (2)
 • blz 115 Tweede lokale Heemdag
 • blz 118 Voor FLORON op stap
 • blz 120 Mededelingen
 • blz 122 Dat ging naar Den Bosch toe

Lees hier Van Wirskaante september 1994 online.

Inhoudsopgave 1994-4:

 • blz 126 Voorwoord A. Jacobs
 • blz 127 Van de Redactietafel
 • blz 128 Terug in de tiijd met een bekend transportmiddel
 • blz 140 30 jaar geleden (14)
 • blz 148 Amalia was in Japan
 • blz 149 In den Houvast
 • blz 152 Merkwaardigheden (3)
 • blz 154 Arme Amalia (14)

Lees hier Van Wirskaante december 1994 online.

Scroll naar boven