Jaargang 33 nr. 2

Inhoudsopgave 2018-2:

 • blz. 04 Voorwoord 
 • blz. 6 Aon de praot mee… (69) Karel van der Vloet In deze ‘Aon de praot mee…’ schetst Karel van der Vloet een mooi beeld van het leven in zijn jeugd. En vertelt samen met Netty over de wending die hun leven nam in 1972. 
 • blz. 17 Verkeersbrigadiers in Baarle 
 • blz. 20 Hoe uniek is Baarle (7) Op onze wereldwijde zoektocht naar enclaves zijn we in het voormalige Joegoslavië aanbeland. Daar bevindt zich een enclave van de republiek Bosnië en Herzegovina, volledig omringd door grondgebied van de republiek Servië. Beide republieken hanteren een andere naam voor een en dezelfde enclave. 
 • blz. 29 Kruidje-roer-me-wel (3) Sylvie Koks heeft het over de goudsbloem. Deze plant komt uit het Middellandse Zeegebied waar hij het hele jaar door bloeit. 
 • blz. 31 Ontmoetingen in een andere wereld (6) 
 • blz. 39 Een commies aan het woord G. Dooyeweerd is sinds 1985 buiten dienst. Maar in de veertig jaren die daaraan vooraf gaan, was hij werkzaam in alle mogelijke functies die te maken hebben met controle van het grensverkeer. 
 • blz. 43 Hoogspanning aan de Belgisch-Nederlandse Grens (26) In de voorlaatste aflevering van deze reeks vertelt Herman Janssen onder andere over de nieuwe vluchtelingenstroom die in 1918 de Nederlandse grens bereikte. 
 • blz. 48 Langs de lijn: nog meer palen Over palen en paaltjes die vanaf 1867 langs het Bels Lijntje zijn geplaatst. Dit voorjaar is er bij wachthuisje 18 in het Alphense Boshoven een heus ‘kilometer-monument’ gekomen. 
 • blz. 52 Bewoning van Ulicoten (4) Ook de kerk en de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ‘De Eendracht’ hadden in 1900 een ‘C-nummer’. Maar beide worden volgens Jeroen Geerts niet genoemd in de huiskaarten.
 • blz. 60 Merkwaardigheden (91) 
 • blz. 63 Nieuwe leden
 • blz. 64 Amalia aan het werk (14) Bij de site van de Vossenberg verscheen een bord met meer uitleg over deze oude woonplaats. Je kan er door een kijkgat gluren waardoor de vroegere motte in het landschap herleeft.
 • blz. 67 In memoriam 
 • blz. 68 Arme Amalia (100) In de honderdste aflevering noteert Antoon van Tuijl de schenkingen van afgelopen kwartaal. Die sluiten aan bij een stroom die al vijfentwintig jaar aanhoudt… 
 • blz. 71 Uit de dagboeken van Jo Huijbregts (17) Zonder feestelijk vertoon is in 1974 langs de Oude Bredasebaan een nieuw fietspad aangelegd, speciaal voor Baarlese jongelui die in Breda op school gaan.
 • blz. 80 Activiteitenkalender

Lees hier Van Wirskaante juni 2018 online.

Scroll naar boven