Jaargang 27 nr. 1

Inhoudsopgave 2012-1:

 • blz. 04 Voorwoord. 1400-ste lid: Ria Braspenning-van Tilburg
 • blz. 06 Aon de praot mee .. ….. (47) Missionaris Fons Geerts: jeugd, W.O. II, seminarie, werk in de Congo en Oeganda, terug naar Ulicoten, de Kerk vandaag
 • blz. 22 Reacties van leden 24 In Memoriam
 • blz. 25 Toeristisch W.O. I project
 • blz. 30 Uit Baarle verdwenen bedrijven (5) Handelshuis Sint Antonius (Baaij)
 • blz. 42 Nieuwe leden
 • blz. 43 Baarle-Nassau: de krenten in de pap. Jos en Wil Verheijen doen verslag van een interessante lezing over de archeologische waardenkaart van Baarle-Nassau.
 • blz. 47 Angst in de schuilkelder
 • blz. 59 De Duitsers te slim af
 • blz. 61 Bidprentjes
 • blz. 71 Arme Amalia (75)
 • blz. 74 Merkwaardigheden (68)
 • blz. 81 Herinneringen aan de Schietberg
 • blz. 84 Kinderbijbel
 • blz. 94 Ut Baols Krantje
 • blz. 98 Activiteitenkalender

Lees hier Van Wirskaante maart 2012 online.

Scroll naar boven