Jaargang 24 nr. 4

Inhoudsopgave 2009-4:

 • blz. 200 Voorwoord
 • blz. 202 Aon de praot mee ……. Rumolda Van Beek (39) Ik heb veel meegemaakt en bewaar dat in mijn binnenste
 • blz. 216 Eens een paardenvriend, altijd een paardenvriend. Er zijn er die meer van hun pèrd dan van hun vrouw houden
 • blz. 238 Nieuwe leden
 • blz. 239 In Memoriam
 • blz. 240 Huisvennen toen en nu. De Huisvennen zijn veranderd en niet meer te vergelijken met die van vroeger
 • blz. 245 Nog een keer zuivelfabriek ‘de Hoop’. Stan Joosen, 40 jaar lang bestuurslid, schreef de geschiedenis van de eerste 50 jaar van de zuivelfabriek in een schriftje
 • blz. 247 Oud worden. Volgens mevrouw Miet Bemaerts van de Driehuizen (pas geleden 101 geworden) is oud worden een kwestie ‘van oe eigen nie druk maoken’
 • blz. 250 Smeerwortel, het helende kruid (12)
 • blz. 252 Samenkomen in Zondereigen. Van Rumolda Van Beek kregen wij een brief uit 1947 van pater Ladislaus Segers, gericht aan zuster Rumolda Van Beek
 • blz. 255 Zondereigen, van adders en korhoenders
 • blz. 259 Arme Amalia (66)
 • blz. 260 Merkwaardigheden (59) Baarles erfgoed op de puinhoop?
 • blz. 272 Wat groeide er in onzen hof?
 • blz. 277 D’r mót wa meej naor huis!
 • blz. 279 Het boek over het Baarlese onderwijs is verschenen!
 • blz. 281 Heemreis leper
 • blz. 282 Activiteitenkalender 2010

Lees hier Van Wirskaante december 2009 online.

Scroll naar boven