Jaargang 24 nr. 3

Inhoudsopgave 2009-3:

 • blz. 124 Voorwoord
 • blz. 126 Aon de praot mee .. … Pastoor Janus van Haperen (38). Ik heb nooit aan un collega gevraagd, wa gif de gij nou veur die zonde?
 • blz. 142 Uit Baarle verdwenen beroepen, ambachten en bedrijven (5). Zuivelfabriek de Hoop. Over een voorzichtige start in 1904, hard werkende directeuren en medewerkers, melkcursussen, grensperikelen, ruzie met Belgische boeren, melkrijders , enz.
 • blz. 157 Oude gebruiksvoorwerpen (2). Marcel, Tiest en Gust doen het weer uit de doeken
 • blz. 158 Komkommerkruid (11)
 • blz. 160 Nieuwe leden
 • blz. 161 In Memoriam
 • blz. 162 Activiteitenkalender
 • blz. 163 Heemreis naar leper. Op 11 november a.s. gaan we met de bus naar leper waar we stil staan bij de wapenstilstandsdag van die verschikkelijke Grote Oorlog 1914-1918
 • blz. 166 Archeologie in Zondereigen (9) Zondereigen is en blijft, ook op archeologisch gebied, een bijzonder dorpje
 • blz. 171 Een glasraam voor pater Ladislas Segers (2) De heemkundige werkgroep Zondereigen levert weer voortreffelijk werk: een gebrandschilderd glasraam voor pater Ladislas Segers
 • blz. 177 Arme Amalia (65)
 • blz. 178 Herinneringen aan Sus Kabbel
 • blz. 181 Merkwaardigheden (58)
 • blz. 184 Schoolleed en vrijetijdsvreugde
 • blz. 186 Zomaar een brief aan mijn broer
 • blz. 191 En toen kwam er een varkentje met.

Lees hier Van Wirskaante september 2009 online.

Scroll naar boven