Jaargang 2 – 1987

Inhoudsopgave 1987-1:

 • Voorwoord
 • Agenda 1987
 • Toelichting activiteiten
 • Terugblik
 • Activiteiten van de werkgroepen

Lees hier de voorloper van Van Wirskaante maart 1987 online.

Inhoudsopgave 1987-2:

 • Voorwoord
 • Den Driek was in Ulicoten
 • Cursus “geschiedenis schrijven”
 • Nog te verwachten activiteiten 1987
 • Aktiviteiten Brabants Heem
 • Ingezonden stukje: De klokkenluider van de Remigiuskerk

Lees hier de voorloper van Van Wirskaante juni 1987 online.

Inhoudsopgave 1987-3:

 • Voorwoord
 • Bezoek aan het museum “P. van Daesdonck”
 • Tentoonstelling rond 100-jarige Jantje Vugt
 • Programma: wat nog te verwachten
 • Musea en tentoonstellingen
 • Nieuwe boeken
 • Cursus oud-schrift: oproep
 • Heemkalender

Lees hier de voorloper van Van Wirskaante september 1987 online.

Inhoudsopgave 1987-4:

 • Voorwoord
 • Tienden, cijnsen de belastingen vroeger
 • Hoogstraten 3 september; de beeldenstorm
 • Een avond met Nol van Roessel
 • Tentoonstelling archeologie te Baarle
 • Algemene jaarvergadering
 • Spotprent
 • Coórdinator van de werkgroepen
 • Secretaris
 • Geheugensteuntjes
 • Ontlening uit het heemarchief

Lees hier de voorloper van Van Wirskaante december 1987 online.

Scroll naar boven