Jaargang 14 – 1999

Inhoudsopgave 1999-1:

 • blz. 2 Voorwoord A. Jacobs
 • blz. 4 De gilde van Sint-Ambrosius – Baarlese gilden
 • blz. 7 De bijengilde van Sint-Ambrosius (B.-N.)
 • blz. 11 Van ambachts- tot schuttersgilde
 • blz. 13 De taakverdeling
 • blz. 23 Rechten en plichten van het lidmaatschap
 • blz. 32 Het verband met de Kerk
 • blz. 37 De gildenkamer, de waard en het jaarlijkse teerfeest
 • blz. 39 De schuttersactiviteiten
 • blz. 42 De teloorgang
 • blz. 49 Bijlage 1: ledenlijst
 • blz. 53 Bijlage 2: lijst van oude dekens
 • blz. 55 Bronvermelding
 • blz. 57 Baarlese gildenfeesten in 1955 en 1956
 • blz. 64 Activiteitenkalender

Lees hier Van Wirskaante maart 1999 online.

Inhoudsopgave 1999-2:

 • blz. 66 Voorwoord A. Jacobs
 • blz. 68 On wirskaante drie
 • blz. 71 Bedreigde Veiligheid (16)
 • blz. 78 Haar
 • blz. 84 Merkwaardigheden (19)
 • blz. 95 Recepten uit grootmoeders tijd
 • blz. 96 Zeg het met bijen
 • blz. 99 Bijenteelt
 • blz. 106 Aanwinsten BiDoc
 • blz. 107 Ledenbestand
 • blz. 108 Alg. Ledenvergadering 1999
 • blz. 114 Cursus boekbinden
 • blz. 115 Bernardus achterna?
 • blz. 119 Kastelentocht
 • blz. 120 Activiteitenkalender

Lees hier Van Wirskaante juni 1999 online.

Inhoudsopgave 1999-3:

 • blz. 122 Voorwoord A. Jacobs
 • blz. 124 Bedreigde Veiligheid (17)
 • blz. 127 Een slag van de molen
 • blz. 128 Te Gulick
 • blz. 133 Zeg het met bijen (2)
 • blz. 135 Sijt welgekomen
 • blz. 136 Uit grootmoeders tijd
 • blz. 142 Merkwaardigheden (20)
 • blz. 146 De Hoogstratensebaan
 • blz. 148 De ‘Tunnel’ van Baarle
 • blz. 151 Kerkuilenpaar
 • blz. 155 Arme Amalia (31)
 • blz. 158 Aanwinsten BiDoc (3)
 • blz. 158 Kastelentocht
 • blz. 160 Een leerzame heemreis
 • blz. 162 Baarlese kapellen
 • blz. 163 De Verdwenen Groep
 • blz. 166 Recepten uit grootmoeders tijd (2)
 • blz. 171 In de voetsporen van Bernardus
 • blz. 172 Activiteitenkalender

Lees hier Van Wirskaante september 1999 online.

Inhoudsopgave 1999-4:

 • blz. 174 Voorwoord
 • blz. 176 Bedreigde Veiligheid (18)
 • blz. 181 Duivemelkers in Uilekoote
 • blz. 182 Boomkapel aan de Molenstraat
 • blz. 184 Aon de praot mee…(1)
 • blz. 191 Recepten uit grootmoeders tijd (3)
 • blz. 196 Gelderse recepten
 • blz. 198 Merkwaardigheden (21)
 • blz. 202 Herfst
 • blz. 203 Zeg het met bijen (3)
 • blz. 205 Bernardus naar Brazilië
 • blz. 206 Arme Amalia (32)
 • blz. 209 Aanwinsten BiDoc (4)
 • blz. 210 Prijslijst publicaties
 • blz. 211 Herdenkingskalender 2000
 • blz. 212 Brabantse Heemdagen in Boekel
 • blz. 214 Lokale heemdag
 • blz. 218 Lange natuurwandeling
 • blz. 221 Activiteitenkalender

Lees hier Van Wirskaante december 1999 online.

Scroll naar boven