Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

Herdenkingskalender

Herdenkingskalender 2002
- 400 jaar geleden: geboortedag van Amalia van Solms (31 augustus 1602)
- 175 jaar Bernardusbroederschap Wagenberg
- 125 jaar oud-gemeentehuis Baarle-Hertog, thans Heemhuis
- 100 jaar geleden onderzocht Stroobant de Bedafse Heide
- 100 jaar geleden werd de hoge muur rond het kerkhof gesloopt
- 50 jaar electriciteit in Castelré
- 50 jaar geleden: oprichting schoenfabriek Lugano
- 50 jaar geleden verhuisde de veldwachter uit het gemeentehuis van Baarle-Hertog
- 25 jaar Maria Verhoevenstraat

Herdenkingskalender 2003
- 850 jaar geleden: sterfdag Bernardus (20 augustus 1153)
- 675 jaar eigen bestuur Baarle-Nassau (vermoedelijke installatie schepenbank)
- 600 jaar geleden: huwelijk Engelbrecht van Nassau en Johanna van Polanen (1 augustus)
- 600 jaar geleden: eerste schriftelijke vermelding van de hoeve van ‘Ghinhoven’ (1403)
- 575 jaar geleden: eerste vermelding Mensa Sancti Spiritus in Baarle (armenzorg)
- 525 jaar geleden: eerste verwijzing naar Den Engel (‘Janne Inghelen’)
- 450 jaar Bernardusverering in Ulicoten (oudst bewaard gebleven schriftelijke vermelding)
- 425 jaar geleden: eerste vermelding van de ‘tol’ van Baarle
- 325 jaar geleden werd de Latijnse school in Baarle opgericht
- 200 jaar parochie Ulicoten
- 200 jaar geleden: Baarle-Hertog en -Nassau komen onder een verschillend bisdom
- 200 jaar geleden: posterijen geregeld door de staat
- 150 jaar geleden werd het Domeingoed verkaveld
- 125 jaar geleden: oprichting Vrije Kempen Zonen Zondereigen (21 juni)
- 75 jaar geleden: electriciteitsnet in Baarle-Nassau (28 februari)
- 75 jaar geleden: grond Salvatorkapel terug eigendom R.K. Kerk
- 75 jaar geleden: oprichting missienaaikring St.-Salvator Baarle-Nassau
- 75 jaar KVO Baarle-Nassau (RK Boerinnenbond)
- 75 jaar KVO Ulicoten (RK Boerinnenbond, 14 november)
- 50 jaar geleden: naamsverandering ‘Pastoor de’ Katerstraat
- 50 jaar geleden: ingebruikname Nederlands gemeentehuis (18 augustus)
- 25 jaar geleden overleed Thieu Doesborg (23 maart)

Herdenkingskalender 2004
- 600 jaar Nassaus als Heren van Breda (Engelbrecht van Nassau)
- 575 jaar geleden: eerste vermelding geschillen over de heide tussen Bedaf en Poppel
- 525 jaar recht op gebruik van straten en vroenten voor Baarle-Hertog (1479)
- 375 jaar geleden: eerste vermelding postkoetsenlijn ’s Hertogenosch-Baarle-Antwerpen-Frankrijk
- 350 jaar geleden: oprichting schuurkerk aan de Bollekens (1654-1797)
- 350 jaar geleden: koningin Christina van Zweden verbleef op Loveren (11 en 12 aug)
- 325 jaar geleden: oprichting gezamenlijk armbestuur (tot ong. 1860)
- 250 jaar vrijheid van handel in eet- en drinkwaren tussen B-H en B-N
- 150 jaar geleden: inwijding drie klokken St-Remigiuskerk
- 125 jaar geleden: ingebruikname eerste stenen parochiekerk B-N (4 augustus)
- 125 jaar schoolgebouw Zondereigen (thans brandweerkazerne)
- 125 jaar geleden kwamen de Franciscanessen naar Baarle
- 100 jaar geleden: geboortedag Dr. Ed Loffeld (30 oktober)
- 100 jaar geleden: archeologisch onderzoek op de Molenheide door Stroobant
- 100 jaar geleden: oprichting Coöperatieve Zuivelfabriek De Hoop B-N (april)
- 75 jaar geleden: start Patronaatswerk o.l.v. de Broeders van de Chr. Scholen
- 50 jaar orgel St.-Remigiuskerk
- 50 jaar officiële erkenning van de kerkenclave als zijnde Belgisch door het Nederlands Ministerie van Financiën (opname als zodanig in beide kadasters)
- 50 jaar geleden: opening jeugdhuis in de Nieuwstraat (24 januari)
- 25 jaar geleden: oprichting Studieclub voor varkenshouderij Ulicoten (14 dec)
- 25 jaar geleden: oprichting De Rozelaar Ulicoten (1979)
- 15 jaar Heemhuis

Aanvullingen en eventuele correcties zijn van harte welkom!