Het mysterie van de Nonnenkuil ontrafeld

22 02 270
Mensen die meer willen weten dan in de extra Van Wirskaante staat vermeld over de geschiedenis van de Loretokapel (gebouwd in 1663) en het leven van de zusters Franciscanessen die in Baarle aan de Nonnenkuil vertoefden van 1717 tot 1785, is er goed nieuws.

De geschiedkundig erg waardevolle en uitgebreide studie met alle bronvermeldingen is vanaf nu te lezen op deze website.

De zoektocht naar informatie in een aantal archieven door met name mevr. T. van Steen uit Beerse leverde zoveel uniek materiaal op, dat in het te raadplegen PDF-document een vrij compleet authentiek beeld wordt verschaft over o.a. het verblijf van de zusters in Baarle.

De extra Van Wirskaante met als titel ‘Het mysterie van de Nonnenkuil ontrafeld’ die op 13 april werd gepresenteerd is een kortere (110 blz.), meer populaire versie van de studie. In dit speciale heemblad staan ook 120 foto’s, tekeningen e.d. Zo lang de voorraad strekt is deze extra Van Wirskaante te koop voor 5 euro per stuk (leden van Amalia kregen hem gratis).

Klik hier om het gehele document te lezen

Scroll naar boven