Heemhuis in de steigers

Heemhuis

Het oude gemeentehuis van Baarle-Hertog wordt in 2021 deels gerenoveerd. Het beschermde gebouw uit 1877 – ontworpen door provinciaal architect P.J. Taeymans – was meer dan honderd jaar als gemeentehuis in gebruik. In 1986 verhuisden de gemeentelijke diensten naar de oude jongensschool, iets verderop in de Kerkstraat. Het leegstaande pand werd verhuurd aan de heemkundekring en na een grondige restauratie kon drie jaar later het ‘Heemhuis’ worden ingehuldigd.

Heemkundekring Amalia van Solms heeft de afgelopen 30 jaar het gebouw onderhouden en opengesteld voor het grote publiek. Zo kan iedereen elke woensdagavond en eerste zondag van de maand op de bovenste verdieping de originele raadzaal bezoeken en op de begane grond de bedstee van de veldwachter en het cachot.

raadzaal
de originele raadzaal

Gebreken.
De laatste jaren doken er steeds meer vochtproblemen op en stapelde de kleine gebreken – zoals losse en gebroken stenen – zich op. Zo verhuisde de Heemkundekring een deel van het archief om vochtschade te voorkomen. In opdracht van de gemeente heeft de Monumentenwacht van de provincie Antwerpen een studie naar de gebreken uitgevoerd, waarin werd verduidelijkt in welke mate deze op korte en lange termijn aangepakt moeten worden.
Om de veiligheid van haar leden en de bezoekers te vergroten, gaat de Heemkundekring op eigen initiatief en kosten ook een nieuwe trap plaatsen. De huidige is te gevaarlijk en onpraktisch.

Bedstee
de bedstee van de veldwachter

Tijdlijn
In 2020 werden meteen kleine werken uitgevoerd, zoals schilderwerken, het keuren van de brandblussers en het vernieuwen van de noodverlichting. In 2021 zal het Heemhuis in de steigers gaan voor werken aan de goten, regenpijpen en het metsel- en voegwerk. Het dak wordt in een latere fase aangepakt, ook al was het advies om het eveneens in 2021 te vernieuwen. Vanwege de hoge kosten en asbestvervuiling is de gemeente hiervoor op zoek naar subsidies. “We hopen dat de gemeente het subsidiedossier dit jaar rond heeft zodat we in 2022-2023 ook het dak kunnen vernieuwen”, aldus voorzitter Herman Janssen.
Het meer jarenplan werd in de gemeenteraad van 17 december 2020 goedgekeurd. Hierin hebben we 6000 euro voorzien voor de vochtbestrijding aan te pakken in 2021. In 2022 willen we de ramen aanpakken. Hiervoor werd een budget van 20.000 euro voorzien, aldus schepen Philip Loots, (N-VA)

Verder hopen we uiteraard op een positief resultaat in de verschillende subsidie dossiers, zodat we ook snel kunnen starten aan het dak. Het is een prachtig gebouw hetgeen verdient om te schitteren, maar aan de renovatie hangt een flink kostenkaartje vast, hetgeen toch flinke inspanningen van de gemeente blijft vergen.

Samenwerking
De voorzitter is tevreden over de samenwerking met de gemeente. Er is een open communicatie en de kleine zaken werden snel na het rapport aangepakt. Vanwege financiële redenen is het moelijker om de grote werken uit te voeren, maar we hopen dat de gemeente verschillende subsidies kan bekomen. Het Heemhuis is naast de kerk en de wereldberoemde woning met de twee huisnummers op Loveren het enige beschermde gebouw in Baarle-Hertog.

Scroll naar boven