Herdenkingskalender

Herdenkingskalender 2002
– 400 jaar geleden: geboortedag van Amalia van Solms (31 augustus 1602)
– 175 jaar Bernardusbroederschap Wagenberg
– 125 jaar oud-gemeentehuis Baarle-Hertog, thans Heemhuis
– 100 jaar geleden onderzocht Stroobant de Bedafse Heide
– 100 jaar geleden werd de hoge muur rond het kerkhof gesloopt
– 50 jaar electriciteit in Castelré
– 50 jaar geleden: oprichting schoenfabriek Lugano
– 50 jaar geleden verhuisde de veldwachter uit het gemeentehuis van Baarle-Hertog
– 25 jaar Maria Verhoevenstraat

Herdenkingskalender 2003
– 850 jaar geleden: sterfdag Bernardus (20 augustus 1153)
– 675 jaar eigen bestuur Baarle-Nassau (vermoedelijke installatie schepenbank)
– 600 jaar geleden: huwelijk Engelbrecht van Nassau en Johanna van Polanen (1 augustus)
– 600 jaar geleden: eerste schriftelijke vermelding van de hoeve van ‘Ghinhoven’ (1403)
– 575 jaar geleden: eerste vermelding Mensa Sancti Spiritus in Baarle (armenzorg)
– 525 jaar geleden: eerste verwijzing naar Den Engel (‘Janne Inghelen’)
– 450 jaar Bernardusverering in Ulicoten (oudst bewaard gebleven schriftelijke vermelding)
– 425 jaar geleden: eerste vermelding van de ‘tol’ van Baarle
– 325 jaar geleden werd de Latijnse school in Baarle opgericht
– 200 jaar parochie Ulicoten
– 200 jaar geleden: Baarle-Hertog en -Nassau komen onder een verschillend bisdom
– 200 jaar geleden: posterijen geregeld door de staat
– 150 jaar geleden werd het Domeingoed verkaveld
– 125 jaar geleden: oprichting Vrije Kempen Zonen Zondereigen (21 juni)
– 75 jaar geleden: electriciteitsnet in Baarle-Nassau (28 februari)
– 75 jaar geleden: grond Salvatorkapel terug eigendom R.K. Kerk
– 75 jaar geleden: oprichting missienaaikring St.-Salvator Baarle-Nassau
– 75 jaar KVO Baarle-Nassau (RK Boerinnenbond)
– 75 jaar KVO Ulicoten (RK Boerinnenbond, 14 november)
– 50 jaar geleden: naamsverandering ‘Pastoor de’ Katerstraat
– 50 jaar geleden: ingebruikname Nederlands gemeentehuis (18 augustus)
– 25 jaar geleden overleed Thieu Doesborg (23 maart)

Herdenkingskalender 2004
– 600 jaar Nassaus als Heren van Breda (Engelbrecht van Nassau)
– 575 jaar geleden: eerste vermelding geschillen over de heide tussen Bedaf en Poppel
– 525 jaar recht op gebruik van straten en vroenten voor Baarle-Hertog (1479)
– 375 jaar geleden: eerste vermelding postkoetsenlijn ’s Hertogenosch-Baarle-Antwerpen-Frankrijk
– 350 jaar geleden: oprichting schuurkerk aan de Bollekens (1654-1797)
– 350 jaar geleden: koningin Christina van Zweden verbleef op Loveren (11 en 12 aug)
– 325 jaar geleden: oprichting gezamenlijk armbestuur (tot ong. 1860)
– 250 jaar vrijheid van handel in eet- en drinkwaren tussen B-H en B-N
– 150 jaar geleden: inwijding drie klokken St-Remigiuskerk
– 125 jaar geleden: ingebruikname eerste stenen parochiekerk B-N (4 augustus)
– 125 jaar schoolgebouw Zondereigen (thans brandweerkazerne)
– 125 jaar geleden kwamen de Franciscanessen naar Baarle
– 100 jaar geleden: geboortedag Dr. Ed Loffeld (30 oktober)
– 100 jaar geleden: archeologisch onderzoek op de Molenheide door Stroobant
– 100 jaar geleden: oprichting Coöperatieve Zuivelfabriek De Hoop B-N (april)
– 75 jaar geleden: start Patronaatswerk o.l.v. de Broeders van de Chr. Scholen
– 50 jaar orgel St.-Remigiuskerk
– 50 jaar officiële erkenning van de kerkenclave als zijnde Belgisch door het Nederlands Ministerie van Financiën (opname als zodanig in beide kadasters)
– 50 jaar geleden: opening jeugdhuis in de Nieuwstraat (24 januari)
– 25 jaar geleden: oprichting Studieclub voor varkenshouderij Ulicoten (14 dec)
– 25 jaar geleden: oprichting De Rozelaar Ulicoten (1979)
– 15 jaar Heemhuis

Aanvullingen en eventuele correcties zijn van harte welkom!

Scroll naar boven