Grote belangstelling voor dodendraadpad

Op zaterdag 9 november 2013 was het een drukte van jewelste in Zondereigen bij het in gebruik nemen van het dodendraadpad.

Om 13.30 uur werden de genodigden welkom geheten in de Parochiezaal door Frans van Gils onder het genot van een drankje. De inwandeling van het dodendraadpad kadert in het project “Wereldoorlog I in onze grens regio”, een organisatie van Heemkundekring Amalia van Solms.

 

 

 

Na de voordracht van een gedicht door Maartje Siebelink gaf Herman Janssen, de motor achter dit project, een toelichting op het tot stand komen van de reconstructies in Zondereigen door de leerlingen van de VITO in Hoogstraten. Ook de hulp van de betrokken gemeenten bij het plaatsen van de infoborden langs het traject van de dodenddraadfietsroute werd gememoreerd. Op diverse borden langs deze fietsroute kan men ook verhalen beluisteren.
 

Deze verhalen zijn ingesproken door docenten en leerlingen van Academie voor Woord en Muziek De Noorderkempen. Het officiële gedeelte werd om 14.00 uur afgesloten met het dodendraadlied, dat vol overtuiging werd uitgevoerd door Gert Boeckx en Geert Dehertefelt, begeleid op accordeon door Bianca Francken, docenten van de Academie voor Muziek en Woord. Vervolgens werden de aanwezigen in groepen rondgeleid langs het dodendraadpad. De weergoden waren ons gunstig gezind, dus het gehele pad kon droog worden bewandeld. Op vier plaatsen langs de prachtige route gaven gidsen uitleg over de gebeurtenissen die zich ter plekke voordeden tijdens de Eerste Wereldoorlog.
 

Uiteraard was het vredesmonument De Dodendraad één van stopplaatsen. Herman Janssen demonstreerde daar ondermeer hoe het klapraam werkte dat werd gebruikt om de dodendraad te passeren. Carolien Buiks gaf bij het huis van de familie Huijbrechts uitleg over de dramatische gevolgen voor deze familie door de komst van de draad. Frans van Gils liet bij het schakelhuis een ingesproken verhaal horen. Monique Segers vertelde bij het voormalige noodgemeentehuis hoe in de oorlog daar de bedeling van voedsel en brandstof plaatsvond met behulp van bonnen.

 

 

Leerlingen van basisschool de Horizon uit Zondereiegen hebben ook een bijdrage geleverd aan de opening van het Dodendraadpad. Zij hebben crocusknolletjes gepoot onder de beide reconstructies van de dodendraad. Zo zal in het voorjaar de draad vredelievend door bloemen worden gekleurd. Omstreeks 16.00 uur waren de groepen rondgeleid. Het was een hele interessante middag. De enthousiaste uitleg van de gidsen heeft daar zeker aan bijgedragen.

 

Hieronder een aantal foto’s van de gebeurtenis in Zondereigen met dank aan de fotografen: André Moors, Jeanny Wouters en Harry Benschop.

 

 

De parochiezaal in Zondereigen staat klaar voor de ontvangst van de genodigden.

 

  

 

Frans van Gils heet de aanwezigen welkom en Maartje Siebelink leest een gedicht voor van Frans Brocatus….

 

 

…. voor een aandachtig gehoor.

 

 

Vol overgave zingt Gert Boeckx het dodendraadlied.

 

 

Gert Boeckx en Geert Dehertefelt zingen uit volle borst!

 

 

Het refrein werd meegezongen door de aanwezigen.

 

 

Verdeeld in vier groepen wandelden de deelnemers naar de plaatsen waar de gidsen uitleg gaven.

 

 

Carolien Buiks geeft uitleg bij het huis van de familie Huijbrechts.

 

 

Carolien aan het woord.

 

 

Het was een dramatische gebeurtenis daar aan de dodendraad bij de familie Huijbrechts.

 


Op weg naar de volgende halte.

 

 

Aankomst van een groep bij het schakelhuis.

 

 

Welkom en uitleg aldaar door Frans van Gils.

 

   

 

Frans van Gils aan het woord over de werking van het schakelhuis.

 

 

Het was er druk daar bij dat schakelhuisje.

 

 

Op tijd weg wezen want daar komt de volgende groep alweer aan.

 

 

Het noodgemeentehuis tijdens de Eesrte Wereldoorlog bij eeste schepen Toontje Gillis.

 

 

Daar gaf Monique Segers onder andere uitleg over de bedeling van voedsel en brandstof via bonnen.

 

 

En dan weer op weg naar de laatste statie.

 

 

Herman Janssen aan het woord bij het vredesmonument: de dodendraad.

 

 

Een demonstratie van het klapraam mag daar natuurlijk niet ontbreken.

 

 

Basisschoolleerlingen poten de crocusknolletjes.

 

 

Ook daar een aandachtig publiek!

 

 

Een geslaagde activiteit met veel belangstelling!

Scroll naar boven