Glas-in-loodraam voor Pater Ladislas Segers

In de St.-Rumolduskerk van Zondereigen werd op 25 juni 2006 een prachtig glas-in-loodraam ter ere van Zr. Rumolda Van Beek geplaatst. Het betreft een ontwerp van de kunstenares Ingrid Meyvaert en is uitgevoerd door het atelier van haar man, Luc Mestdagh (Gent).
De heemkundige werkgroep Zondereigen neemt nu het initiatief om in de doopkapel van diezelfde kerk een glas-in-loodraam ter gedachtenis van Pater Ladislas Segers aan te brengen.

Zr. Rumolda en Pater Ladislas waren tijd- en dorpsgenoten. Louise Segers, de vijf jaar oudere zus van Pater Ladislas, was bovendien getrouwd met een broer van Zr. Rumolda, namelijk Jan Van Beek. Zowel Rumolda als Ladislas traden in een klooster van de franciscanenorde.

Image

Pater Ladislas leefde zoals zijn grote voorbeeld: St.-Franciscus. Hij was bescheiden, goedlachs, een man van het volk en een echte avonturier. Zijn levensstijl was uiterst eenvoudig. Comfort was aan hem niet besteed. Het idee voor een blijvend aandenken leeft al een viertal jaren, sinds een meerdaagse heemkundige busreis naar de Westhoek. Dankzij een grote schenking kan het glasraam volgend jaar gerealiseerd worden.

Voor de uitvoering wordt opnieuw een beroep gedaan op het duo Meyvart-Mestdagh, wat de eenheid in stijl en uitvoering ten goede komt. In het glasraam komen herkenbare thema’s uit het leven van pater Ladislas: zijn taak als brancardier tijdens de Eerste Wereldoorlog, zijn pionierswerk als missionaris in Canada en de grote liefde voor zijn geboortedorp (in het bijzonder voor de Vossenberg). In samenwerking met de kerkfabriek en de gemeentebesturen van Baarle-Hertog en Merksplas zal ook de doopkapel heringericht worden. De inwijding vindt plaats omstreeks half september 2009. We vieren dan immers de honderdste verjaardag van zijn intrede in het klooster.

Image

Wie was pater Ladislas Segers?
“Jefke” Segers werd op 2 oktober 1890 in Zondereigen geboren. In 1903 vertrok hij naar het Klein Seminarie in Brugge en zes jaar later trad hij in de orde der Minderbroeders Kapucijnen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende hij als brancardier in het Belgische leger. In 1915 werd hij persoonlijk door koning Albert onderscheiden voor zijn heldenmoed. Na zijn priesterwijding in 1920 werd Ladislas leraar in Brugge. In 1927 vertrok hij met een vrachtschip als eerste Kapucijn naar Zuid-Ontario (Canada), waar hij drieëndertig jaar lang als missionaris de geestelijke belangen van de immigranten behartigde. In Canada werd deze pionier een vaste medewerker van de “Gazette van Detroit”. Door middel van zijn artikels en weersvoorspellingen legde hij onder de schuilnaam “Vossenberg” contacten met zijn landgenoten en bouwde hij een indrukwekkende vriendenkring op. De Ginhovense Vossenberg was zijn favoriete plek. Als kind had hij vaak op die heuvel gespeeld. Later ontdekte hij dat daar de oorsprong van zijn dorp lag. Pater Ladislas was de eerste heemkundige van Zondereigen. Hij schreef vier verhalen in dichtvorm, waarvan “het Gelmellied” het bekendste is. Hij overleed op 19 augustus 1961 en werd in Blenheim (Canada) begraven. Meer info op deze website onder “Historie” en vervolgens “Biografieën”.

Image

Wie zich door bovenstaand project aangesproken voelt, kan ook financieel een steentje bijdragen want de grote schenking volstaat niet om heel het project te kunnen verwezenlijken. Alle donaties, groot en klein, worden in dank aanvaard. Begin 2009 volgt een infoavond in Zondereigen.

Namens de Heemkundige Werkgroep Zondereigen,

Frans Van Gils, Guido Verhoeven en Herman Janssen.
 

Scroll naar boven