Nieuwjaarsreceptie 2019

Zondagvoormiddag 6 januari was iedereen uitgenodigd voor onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Het was aardig om te zien dat velen gehoor hadden gegeven aan deze uitnodiging. Niet alleen leden waren present maar ook de colleges van beide gemeenten, sponsoren en organisaties waar we mee samenwerken.

nieuwjaar 2019 foto 3
Iedereen luistert aandachtig naar de voorzitter

In de goed bezette aula was het fijn om elkaar het beste toe te wensen voor het komende jaar. Onder het genot van een kopje koffie of thee werden er volop handen geschud. De warme wafels lieten zich goed smaken en dit is een mooie traditie die we er graag inhouden. We zijn dan ook blij dat Fonne Gulickx en zijn vrouw Betsie dit weer prima verzorgden.

nieuwjaar 2019 foto 5
Wafelenbak in actie

In zijn nieuwjaarswens kijkt onze voorzitter uiteraard kort terug maar vooruit naar wat er dit jaar op het programma staat.

nieuwjaar 2019 foto 1

We hebben in juni het Wereldoorlog I project in Zondereigen op een passende wijze afgesloten. Onze heemkundige werkgroep Zondereigen had gekozen voor een geanimeerde wandeling langs het traject van de dodendraad. Onderweg was er straattheater en muziek. Een schot in de roos, het goed weer zorgde voor heel veel bezoekers. Samen hebben we van dit langjarig project iets moois gemaakt.
Ook bij onze vereniging heeft het digitale tijdperk zijn intrede gedaan. Momenteel werkt een projectgroep aan het digitaliseren van onze foto’s, documenten, bidprentjes die in onze bibliotheek aanwezig zijn. Wij doen dit om deze info beter bereikbaar en beschikbaar te maken voor iedereen die daar gebruik van wil maken.
Heb je belangstelling om aan dit project mee te werken dan kun je voor info bij Leo Voeten terecht.

Afgelopen jaar heeft veel gevergd van onze bestuursleden. De omvang van onze vereniging zorgt er voor dat je niet alleen bestuurlijk maar veelal ook met uitvoeren bezig bent. En dat kost gewoon tijd en energie. Onze bestuursleden hebben het overigens prima gedaan en dat geeft de burger moed voor dit jaar. We kunnen nog steeds bestuurlijke versterking gebruiken voor ons bestuur maar ook voor de werkgroepen. Heb je belangstelling meld je dan bij de voorzitter.
Voor dit jaar staat de viering/herdenking van Baarle 75 jaar bevrijd centraal in ons programma. Een aantal gerichte activiteiten zoals lezingen, wandelingen zijn al opgenomen in het jaarprogramma. Bij lustrumherdenkingen wordt veelal extra aandacht besteed aan de historie van de bevrijding. Wij hebben het besluit genomen om van ons septembernummer een bevrijdings Van Wirskaante te maken. Wij herdenken immers in de eerste week van oktober het begin van onze bevrijding.
Heb je nog informatie, documenten en of foto’s van de bevrijding dan zijn deze meer dan welkom bij Amalia.
Wij zijn nog steeds de grootste heemkundekring van Noord-Brabant. Op de eerste woensdagavond melde Frank Tuijtelaars uit Baarle-Hertog zich aan als lid. Hij is ons 1730e lid.
Tot slot natuurlijk een groot dank je wel richting al onze vrijwilligers. Zij maken samen Amalia waar we trots op zijn.

nieuwjaar 2019 foto 2
Ze smaken prima zo te zien

nieuwjaar 2019 foto 6
Een tevreden wafelbakker!

Scroll naar boven