Januari: Gezellige nieuwjaarsbijeenkomst

We zijn er inmiddels aan gewend: op de eerste zondag van het jaar vindt de nieuwsjaarbijeenkomst van heemkundekring Amalia van Solms. Zo ook dit jaar op 3 januari 2011 in de Aula van het Cultureel Centrum Baarle. Ook tot de traditie behoren de toespraak van voorzitter Ad Jacobs en natuurlijk de overheerlijke wafels van Marcel Gulickx. 

Ad Jacobs blikte in zijn toespraak eerst terug naar 2010. Het is een uitstekend jaar geworden door de gevarieerde activiteiten die wij hebben georganiseerd. Hieronder onder andere enkele aansprekende publicaties.

In april een extra Van Wirskaante met het verhaal van het militaire radio luister-en zendstation in Baarle-Hertog 1915-1919: de MN7. Deze uitgifte is mede mogelijk gemaakt dank zij een financiële bijdrage van het boekenfonds van Brabants Heem. Door deze bijdrage konden wij het gratis aan onze leden aanbieden.

Half oktober verscheen het tweede boek: "Straten met een verhaal". De auteurs van dit bijzondere boek waren André en Dennis Moors. Zij hebben er in samenwerking met de directie en medewerkers van de Koninklijke drukkerij Em.de Jong bv een uniek document van gemaakt. Een geweldig kijk-en leesboek voor nu en later. Inmiddels zijn alle 1200 gedrukte exemplaren verkocht.

Voor de leden en nu staat de teller alweer op 1345 leden. Helaas zijn in 2010 20 leden overleden. De website wordt op dit moment ongeveer 150 maal per dag geraadpleegd. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering waren drie bestuursleden aftredend :Lia van Gils, André Moors en Jan Willekens. Jan was herkiesbaar en Lia en Dré niet. Aan Lia hebben wij de zilveren draaginsigne van Brabants Heem uitgereikt. Johan Cornelissen is als penningmeester toegetreden tot ons bestuur. Een bestuursfunctie bleef vacant. Als kandidaat-bestuurslid is toegetreden Ad van Hoek uit Baarle-Nassau. Ad zal tijdens de komende Algemene Ledenvergadering worden voordragen als bestuurslid.

Daarna keek Ad in zijn toespraak vooruit naar 2011.

Ons concept activiteitenprogramma vindt U terug in ons decembernummer van Van Wirskaante.
De activiteitencommissie heeft wederom een gevarieerd programma opgesteld maar zoals aangegeven het is een conceptprogramma. Mocht U nog ’n leuk idee hebben breng het dan binnen en we kunnen kijken of we het wel of niet inpassen. Ook dit jaar weer een aantal activiteiten,wandelingen,heemreis , heemdag, die terugkomen en zolang er voor deze activiteiten goede belangstelling is zal dat ook zo blijven.

Enkele activiteiten lichtte hij eruit: Amalia bestaat dit jaar in juni 35 jaar. Een moment om bij stil te staan. Onze heemreis op 25 juni a.s. staat ook in dit historische perspectief . Wij gaan namelijk naar Gemert en die heemkundekring bestaat dit jaar 70 jaar. Het toeval wil dat bij de oprichting van beide verenigingen een zelfde persoon betrokken was n.l. Pater Ed Loffeld. De heemkundekring uit Gemert wil voor ons graag het ochtendprogramma verzorgen en ’s-middags gaan we naar het Boerenbondmuseum. Daar kunnen ze een groep van 100 personen goed aan en hoeven we niet twee keer die richting uit .Lijkt mij een echte aanrader.

Op dinsdag 15 februari een informatieavond voor leden en dan vooral onze nieuwe leden. Op deze avond verzorgen wij een korte algemene presentatie over Baarle en een presentatie over onze vereniging. Wij hopen op deze wijze nieuwe leden een beeld te geven hoe onze vereniging werkt en hoe men daarin adhoc of structureel in mee kan werken. Dit kan zijn in een werkgroep of op bestuurlijk niveau. Wij hebben hoge verwachting van deze avond en hopen dat we een aantal werkgroepen kunnen versterken. Wij rekenen op U.

In augustus trekken we naar Castelré. Wij zijn dan te gast bij de handboogvereniging “ Vrede en Eendracht” in het kader van hun 125jarig bestaan. Na dit bezoek staat er de gekende Castelse maaltijd , eieren met hesp, klaar .

Op het einde van het jaar hopen wij weer een boek te presenteren n.l. toponiemenboek van Baarle. Dit boek gaat over oude akkernamen. Hiervoor hebben onze leden vele boeren bezocht op zoek naar oude akker/perceelsnamen.
Een heel ander boek dan het stratenboek. In het begin van de week zitten we rond tafel om hierover afspraken te maken en om te kijken of het haalbaar en betaalbaar is. Wij houden U op de hoogte.

In september presenteren wij onze heemkalender. Het wordt de vijfentwintigste en wij zullen er bijzondere aandacht aan schenken. Hoe we het precies gaan doen is nog niet helemaal duidelijk/rond maar we hopen dat het idee waar we nu aandenken ook voor Amalia uitvoerbaar is. U hoort hier te zijner tijd meer over.

Op het einde van vorig jaar hebben wij de roggerentjes 2010 aan het gemeentebestuur van Baarle-Nassau aangeboden. Het plan is om een klein natuurelement te realiseren dat ons herinnert aan de veel kleurigheid van ons buitengebied. Wij willen een paar stukjes berm in de buurt van het verbindingsfietspad tussen Fransebaan-Hoogstratensebaan en Eikelenbosch  inzaaien. Inzaaien met de oude akkerbloemen zoals wij die nog goede kennen , de korenbloem,klaproos, ganzebloem , kamille en korte granen zoals spelt,boekweit en vlas.
Dus we staan weer voor een overvol afwisselend programma in 2011!

Tenslotte zette Ad Jacobs bedankte Marcel Gulickx voor de voortreffelijke wafels en hij onderstreepte die dank met een attentie.

Hieronder staan nog een aantal foto van de geanimeerde en gezellige nieuwjaarsbijeenkomst.

 

Scroll naar boven