Oktober: Gezellige drukte op Boschoven!

We mogen stellen dat de activiteit “Boschoven in de schijnwerper” een succes was. De activiteit was opgezet ter gelegenheid van het 375 jarig bestaan van de boerderij van de familie Segers op Boschoven 8 en de restauratie van de Vlaamse schuur op Boschoven 6. De belangstelling was zo groot dat er niet alleen op 4 oktober een bijeenkomst was maar ook nog een herhaling plaatsvond op 8 oktober. Beide keren was het volle bak!

 

Door Heemkundekring was een tentoonstelling ingericht, die door André Moors werd toegelicht. Van alle boerderijen en andere woningen van Boschoven waren er foto’s uit zowel vroeger tijden als nu te zien en tevens ook foto’s van de families die er hebben gewoond. Ook was van de diverse huizen en families een toelichting te lezen. Een bijzonder interessante tentoonstelling.

 

Antoon van Tuijl gaf een toelichting over de historie van het gehucht Boschoven, de waarschijnlijke afkomst van de naam, de oorsprong van de Vlaamse schuur en de diverse typen schuren. Hij benadrukte het prachtige zicht van Boschoven met de oude boerderijen, de houtwal en bomen. Dit unieke stukje Baarle met veel groen en rust zo dicht bij de dorpskern moet beslist bewaard blijven. Roger, één van de huidige bewoners van de gerestaureerde boerderij op Boschoven 8, vertelde hoe hij en Alphons vanuit Tilburg naar Baarle kwamen om op L’air Pure een woning te verbouwen. Toen ze het grootser zochten kwamen ze terecht bij de herenboerderij op Boschoven, die ze in 2006 kochten. Alphons gaf inzicht in de technische aanpak van de restauratie met vele kilometer draad, massa’s kubieke meters zand, hout etcetera. Een klus waar ze jaren over hebben gedaan, maar die er wel mag zijn. Het is op historisch verantwoorde wijze aangepakt en het toch voldoet aan eigentijdse eisen van comfort. Een aanwinst voor Baarle!

Vervolgens werd door de deelnemers gezellig gebuurt onder het genot van koffie, thee en andere soorten drank. De belangstelling voor de tentoonstelling was groot. Een zéér geslaagde activiteit. Wellicht komen er nog meer unieke stukjes Baarle in de toekomst ook in de schijnwerper; er wordt gefluisterd dat Loveren misschien wel de volgende is.

Hieronder een uitgebreide fotoreeks met foto’s van de tentoonstelling en de bijeenkomst  "Boschoven in de schijnwerper".

De laatste bewoners kinderen van de Heijning van Boschoven 6. V.l.n.r. Wies, Gust en Rie. De  foto is gemaakt in ca. 1990.

De gerenoveerde Vlaamse schuur staat in volle glorie op Boschoven te pronken.

De achterzijde van de oude boerderij Boschoven 6. De foto is gemaakt in 1934, vlak voor de sloop.

De voorgevel van de hoeve Boschoven 8 vóór de verbouwing. De hoeve is in 2011 375 jaar oud!

De eerste pagina uit een uniek, origineel huurcontract uit 1758 betreffende de verhuur van Boschoven 8 tussen de verhuurder Cornelia.v.d. Kieboom uit Roosendaal en Adriaan Zegers. Verhuurd worden huisinge, schure, schop, land, driessen (driehoeking pleintje met drinkplaats voor vee), wijden, heijde. De jaarlijkse huurprijs bedraagt f  25,–  per jaar.
Dochter Nickey van John Segers is nu de 11e generatie Segers die er woont!

Boschoven 1 is een van de zgn. wachterswoningen, welke langs de spoorlijn Tilburg- Belgische grens omstreeks 1867 werden gebouwd en in 1914 werden vergroot.

Jaoneke van Sas en Marie van Gils. Kinderen: Kees, Stan, Ad, Gust, Louis, Jos, Frans, Ria. De foto is gemaakt in ca. 1950, vlak voor de verhuizing van het uit tien personen bestaande gezin van de Chaamseweg naar Boschoven 1.

Peet Havermans, vroeger woonachtig op Boschoven 4.

De zus van Peet, Lucie.

Het gezin van Jaoneke Remeijsen, vroeger woonachtig in de boerderij van Boschoven 5 V.l.n.r. Piet, Fons, moeder, Jan, Rina, Louis en Kees. De foto is van ca. 1946.

Het toenmalige, bijzonder mooie clubgebouw van de verkenners en later ook de welpen. Het gebouw lag in een bos van de familie Remeijsen van Boschoven 5 (achter de wachterswoning van Stan van Sas).

Opa Jef Versmissen en zijn vrouw Wies Geerts. Op haar schoot zit kleindochter Liza. De foto is in ca. 1932 gemaakt voor het oude huisje Boschoven 10.

Vader Fons Olieslagers, zoon Jos en zoon Jan aan het werk bij hun boerderij Boschoven 13 in ca. 1958.

In deze boerderij op Boschoven 16 woonde vroeger het gezin van Louis Olieslagers en zijn vrouw Cor Koyen. De Vlaamse schuur staat er niet meer. Deze werd na een zware storm afgebroken. Cor schonk het leven aan negen kinderen, drie jongens en zes meisjes.

Louis Olieslagers en zijn vrouw Cor van Boschoven 16 in hun ‘ruige’ jaren (1950).

Foto ca.1927 van de oude boerderij Boschoven 16. Vroeger heeft er nog een bakhuis tegen de boerderij gestaan. In 1953 is de zijgevel en het strooien dak vervangen.

Het gezin van de fam. Timmermans dat op Boschoven 16 woonde. V.l.n.r. vader Kees, Frans, Kees, Jan en moeder Anna v.d. Brandt. Foto is van ca. 1953.

De fam. van den Brandt van Boschoven 20. V.l.n.r. Jef, opa Frans, Miet (vrouw van Rinus Antens), Cor (vrouw van Jaon Zoontjes),  Anna (moeder van Jan Timmermans), oma Marie Seegers en Kees v.d. Brandt (gesneuveld aan het begin van de Tweede Wereldoorlog) De foto is gemaakt in ca. 1935.

De kinderen Meeuwesen van Boschoven 22. Bovenaan Louis en Jan; onderaan Gerard (in kinderstoel) en Frans.

Een erg mooie foto gemaakt in ca. 1958 van Albert van Beek (helaas zeven jaar geleden overleden) en kleine Herman. Het gezin van Beek (vader, moeder en zes kinderen) woonde op Boschoven 24.

Deze boerderij stond ongeveer tegenover de boerderij van Geert Meeuwesen van Boschoven 22. Tegen het einde van die oorlog werd de boerderij bij beschietingen vernield. Tot dan woonde er de weduwe Mie Jacobs met haar kinderen, o.a. Toon, Fien, Kee en Wies. Fien trouwde later met Toon Kerremans en Wies met Kees van Gorp.

Zwerver Willem Mallens gefotografeerd in ca. 1950. Na de oorlog woonde Willem regelmatig in het schop behorende bij de afgebrande boerderij van de familie Jacobs. Volgens oud-bewoner van Boschoven Louis van de Heijning, was Willem Mallens een zoon van een dierenarts uit Tilburg. Willem liep zo wat elke dag enkele adressen af voor een boterham en voor warm eten. Zo ook bij zijn moeder op Boschoven 2. Volgens Louis at Willem dan het eten op onder het afdak van de boerderij. Erg spraakzaam was Willem niet. Hij had altijd een soort juten zak bij waarin wat zachte spullen (kleding?) zaten. Met die zak die Willem op zijn rug droeg, sloeg hij zich volgens Louis vaak op zijn rug.

Wederopbouwboerderij Boschoven 28, bouwjaar 1949. In deze boerderij woonden Toon Kerremans en zijn vrouw Fien Jacobs.

Trouwfoto uit de beginjaren 1950 van Toon Kerremans en Fien Jacobs die op Boschoven 28 woonden. Toon werkte vele jaren bij de plaatselijke boerenbond.

Een foto van een gedeelte van de binnenzijde van de vakkundig gerestaureerde Vlaamse schuur van Boschoven 6. 

Huidig bewoner Jan Timmermans en vroeger bewoner Piet Remeijsen en zijn vrouw hebben alle aandacht voor de tentoonstelling.

Louis Olieslagers kijkt met de nodige trots naar de foto’s waarop hij staat afgebeeld.

Ria Wouters- van Sas woonde vroeger met haar ouders, zeven broers op Boschoven 1. Hier kijkt ze naar een erg mooie foto van het gezin van Sas.

De jongste bezoeker aan de tentoonstelling, een kleinkind van Piet Remeijsen.

Ons Lid Ans Jansen tekent het gastenboek.

De fam. Remie Tuijtelaars van het Gorpeind en de fam. Thea Romme-Tuijtelaars uit Alphen zijn geanimeerd met elkaar in gesprek.

 Goedlachse Jan Verhoeven is bij alle activiteiten van Amalia present.

Gezellig onderonsje.

Johan Remeijsen en Toos Adriaansen doen het ietsje serieuzer.

Louis Meeuwesen, Gerrit van Tilburg en Jan Timmermans hebben elkaar heel wat te vertellen.

De gerestaureerde Vlaamse schuur vanuit het erf van Boschoven 6.

 

Ter afsluiting een blik op Boschoven met houtwal en boerderij Boschoven 8.

 

Scroll naar boven