Augustus: Bedevaart naar St. Bernardus

Op twintig augustus op de feestdag van Sint Bernardus vond een gezamenlijke bedevaart plaats vanuit Alphen, Baarle en Chaam. Het was een gezamenlijkge organisatie van de drie heemkundkringen uit de ABC-dorpen. Het was een zéér positieve ervaring voor alle deelnemers. Met dank aan Miek Hendriks voor de foto’s.

 

De groep uit Baarle, ziet de groep uit Alphen naderen op de Maaijkant in Ulicoten.

Hoe ontstond het idee?

In 2008 kwam ‘Amalia’ op het idee om de zeer oude bedevaartweg van Alphen naar Ulicoten uit de vergetelheid te halen. Dit gebeurde in het kader van onze jaarlijkse lange wandeling. Wij geven onze wandelingen bij voorkeur een cultuurhistorisch thema. In 2009 haakte de heemkundekring van Alphen in op dit idee, maar zij maakte er een echte bedevaart van door in het Bernardusoktaaf de oude route af te leggen. Zesentwintig deelnemers gingen te voet mee, terwijl er ook nog eens twintig fietsers naar Ulicoten togen.

De groepen uit Alphen en Baarle ontmoeten elkaar.

Onderweg werd het idee geboren om in 2010 de bedevaart naar St. Bernardus uit te breiden door met meerdere heemkundekringen deel te nemen. Onderling overleg tussen Amalia van Solms uit Baarle, Carel de Roy uit Alphen en Ledevaert uit Chaam leidde tot afspraken over een datum, tijdstippen van vertrek, publiciteit, punt van samenkomst, enz.

 
Samen op weg naar Ulicoten. De volwagen van Wim Segers mag niet ontbreken bij een bedevaart!
 
Van drie kanten
Op twintig augustus, de feestdag van St. Bernardus, verzamelden zich deelnemers op de verschillende startpunten. De groep Alphen vertrok al om 16.30 uur. Om 17.00 uur gingen de lopers uit Chaam op pad en Baarle startte om 17.30 uur. De afstanden zijn namelijk nogal verschillend.. Vanzelfsprekend kozen de fietsers voor een later tijdstip van vertrek. Aan de Maaijkant was voor de lopers een verzamelpunt afgesproken. Daar heeft de groep Baarle de pelgrims van Alphen en Chaam opgewacht om van daaraf samen op te trekken met de volgwagen van Wim Segers erachter.
 
 
Aankomst bij de kerk in Ulicoten.
 
Zo werd het een stoet van ongeveer vijftig mensen die Ulicoten binnentrok onder het luiden van de klokken en met applaus van de Ulicotense kerkgangers. Bij het begin van de dienst werden we speciaal verwelkomd door de voorganger. Die vroeg beurtelings aan de verschillende groepen even te gaan staan, waardoor iedereen zich een beeld kon vormen van de aantallen deelnemers die de oude bedevaarttraditie weer hadden opgepikt.
 
 
Op weg naar de Sint Bernarduskapel.
 
Mooie avond
Het was de hele dag al prachtig weer geweest en de mooie avond deed daar niet voor onder. Voor de Werkgroep van de parochie moet het dan ook een genot geweest zijn dat de vele kerkbezoekers uitgenodigd konden worden om de dienst voort te zetten bij de Bernarduskapel in de Bollekens. De voettocht kon weer eens doorgaan.
 
 
Halteplaats bij de Harende Boer.
 
Het werd in meerdere opzichten een mooie avond. Een prachtige groene rustige plek, een goedverzorgde dienst en na afloop een lekker bakske koffie in een gemoedelijke sfeer. Het was bij de zalige temperatuur daar nog wel enige tijd vol te houden. Dat kon echter niet, want er lagen nog de nodige kilometers te wachten. Rond 20.30 uur verzamelden de wandelaars zich onder het motto: samen uit, samen thuis. In Ulicoten werden de fietsers uitgezwaaid en trokken de wandelgroepen ieder in de richting van hun eigen woonplaatsen.
 
 
Tweede halte op weg naar de Sint Bernarduskapel.
 
 
Aankomst bij de Sint Bernarduskapel.
 
Weer doen
Wij hoorden onderweg veel positieve geluiden over deze manier van deelnemen aan het Bernardusfeest. Er zijn tussen de initiatiefnemers van de verschillende delegaties dan ook al afspraken gemaakt. Dit gaan we volgend jaar weer doen.
De drie heemkundekringen brengen u vast tijdig op de hoogte.
 
 
De dienst bij de Sint Bernarduskapel. De koffie staat al te wachten!
Scroll naar boven