Geslaagde algemene ledenvergadering ‘vanop afstand’

Herman en Ad 1500

Het bestuur is tevreden over de uitkomst van de in juni 2020 georganiseerde ‘algemene ledenvergadering vanop afstand’. In totaal namen 168 leden deel, bijna het drievoud van een gewone ledenvergadering. Via het stemformulier in Van Wirskaante zijn 83 stemmen binnengekomen, 73 stemmen via onze website en 12 per e-mail. Er is gestemd vanuit de volgende woonplaatsen: Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Ulicoten, Alphen, Merksplas, Breda, Tilburg, Hoogstraten, Amersfoort, Bergeijk, Chaam, Genk, Hilvarenbeek, Kaatsheuvel, Lier, Meerle, Nijmegen, Oosterhout, Rijen, Terheijden, Turnhout en Weelde-station.

De voorstellen van het bestuur werden nagenoeg altijd met ‘ja’ beantwoord. Daarom blijft de huidige contributie in 2021 gehandhaafd en wordt het bestuur gedechargeerd voor het door de penningmeester in 2019 gevoerde beleid.

Ria Laurijssen, Harry Benschop, Fons Raeijmaekers, Jan Vermeer, Jeanny Wouters en Herman Janssen zijn verkozen tot bestuurslid en Herman Janssen is bovendien de nieuwe voorzitter van onze vereniging. Ad Jacobs werd door de leden bedankt voor maar liefst vijfendertig jaar voorzitterschap. Ook het bestuur kreeg complimenten en neemt de gestelde opmerkingen en suggesties ter harte. We hopen alvast dat de volgende algemene ledenvergadering opnieuw in de aula van het cultuurcentrum kan doorgaan.

Scroll naar boven