Augustus: Genieten van een ‘poëtische’ wandeling

 

Zaterdagmiddag 22 augustus was het weer volop genieten tijdens een door Amalia georganiseerde ‘poëtische’ wandeling. Dit keer op het landgoed ‘De Oude Buisse Heide’ in de buurt van Achtmaal. Onze voortreffelijke gids was zoals te doen gebruikelijk Antoon van Tuijl. Verderop in dit artikel ziet u een mooie foto-impressie van deze geslaagde middag. De foto’s werdgemaakt door Elly van Tilborg en Mieke van der Vloet.


 

Bijzonder aan deze wandeling was dat er ook heel veel aandacht was voor het leven van dichteres Henriette Roland Holst-van der Schalk en de prachtige gedichten die zij heeft gemaakt. En natuurlijk genoten de 28 wandelaars ook nog eens van de mooie natuur in de bossen en beemden, de weiden en de bloeiende heide en natuurlijk van het schitterende weer.

Wij volgden op het landgoed een uitgestippelde wandeling, waarlangs Natuurmonumenten op bepaalde plaatsen panelen met toepasselijke gedichten van Henriëtte geplaatst heeft. Op enkele plaatsen las Antoon die gedichten voor. Wij konden ons op die momenten gemakkelijk verplaatsen in de gedachten die bij haar in de zomermaanden ontsprongen, gedurende de vele jaren die zij op dit landgoed woonde. Eén van haar gedichten laten we hier volgen.
 
Wij togen op den weg in den stillen morgen;
De glansgedrenkte nevel was nog dicht,
De dingen lagen half in hem verborgen.
Toen kwamen we in het volle licht.
 
Aan ’t eind van ’t bosch en haar gezicht
De gouden zon hief uit omsluieringen,
Blonk blauw de luchtzee zonder rimpelingen,
Zuiver stonden de stammen opgericht.
 
Op ’t gele gras, langs de smalle paden
Millioenen verwonderlijk fijne draden
Fonkelend lagen in den zwaren dauw;
 
Soms valt een eikel niet ver van ons neder,
Een kort geluidje; even krast een kauw
Of vliegt een vogel op, dan heerscht de stilte weder.


Een voor een door twee draaipoortjes.

Op weg naar de heide!

Na het tweede gedicht uitleg over de natuur.

Oude Buisse Heide.

Veenmos

We trekken over de rand van de heidevlakte.

De kleurige beemd.

Ven tussen bos en heide.

Vakkundige uitleg door Antoon van Tuijl over veenmos en veenvorming.

De Angorahoeve.

Na afloop had ons Bredase lid Marijke Herrijgers voor een verrassing gezorgd. Als molenaarsdochter regelde zij dat we te gast waren bij de familie van Dorst die bij de Akkermolen in Zundert woont. Op hun terras dronken we een heerlijk bakje koffie waarvoor ons bestuurslid Ria Laurijssen en haar ouders hadden gezorgd.. En natuurlijk bezochten we ook de prachtige Akkermolen, waarbij vrijwillige molenaar Jan met grote betrokkenheid uitleg gaf. Bedankt voor zoveel gastvrijheid!

Te gast bij de familie van Dorst in Zundert.

Bezichtiging van de Akkermolen.

De molenaar (2e van links) geeft uitleg.

De Akkermolen.

Scroll naar boven