Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

Heemkundekring voor Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Castelré, Ulicoten en Zondereigen

Realisaties

Geschreven door André Moors.

Actief sinds 1998.

In de beginperiode werden zogenaamde Genealogische Café’s georganiseerd: informele ontmoetingsdagen waarop ontbrekende informatie kon worden opgezocht in ons archief. Thans worden genealogische vragen meestal online beantwoord. Om daarbij meer mensen in te schakelen, werd een genealogisch forum opgericht.

Ook zijn genealogische boeken en documenten (bidprentjes, rouwbrieven) binnen Amalia's bibliotheek en documentatiecentrum beheerd en ontsloten. De werkgroep is er verder in geslaagd om de Burgerlijke Stand van Baarle-Hertog te digitaliseren. Die is te raadplegen op deze website (rubriek Genealogie) en werd ook ter beschikking gesteld aan de gemeente Baarle-Hertog. 

Het archief van de parochie Sint Remigius in Baarle-Hertog werd eveneens gedigitaliseerd, waardoor dit archief gemakelijker toegankelijk wordt voor genealogen.

Er is een nieuw computer programma aangeschaft, waarmee stambomen in waaiervorm kunnen worden weergegeven.

Informatie over website
                                                                                               
Contact

Heemkunde kring Amalia van Solms

Bezoekadres
Kerkstraat 4
2387 Baarle-Hertog (B)

Postbus 225
5110 AE Baarle-Nassau (NL)

KVK : NL-40259016