Februari: Een wandeling met meerdere thema’s

Zaterdag 26 februari stond een themawandeling op de activiteitenagenda van onze heemkundekring Amalia van Solms. Als thema werd gekozen het MOB-complex aan het Ghil. Dit terrein is onlangs teruggegeven aan de natuur, wat een goede reden is om daar eens een kijkje te gaan nemen!

De weergoden waren ons deze dag niet goed gezind, het regende flink! In het Heemhuis groeide de twijfel of we toch wel zouden gaan. Maar ja, als je met dit weer thuis al beslist om te gaan wandelen dan weet je dat je nat kunt worden. Carpoolend vertrokken we richting grens waar we de auto’s achterlieten op de parkeerplaatsen van het voormalige Handelshuis St. Antonius, ook wel bekend als “d’n Baay”. Door een kleine miscommunicatie met de vertrektijd stonden bij de vroegere ingang van het MOB-complex ook nog een aantal wandelfanaten te wachten.

Na het klein welkomstwoordje van Antoon trokken we door het (mede door de regen veroorzaakt) ruige terrein van het complex.

Het beheer van het voormalig mobilisatiecomplex is door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) overgedragen aan Stichting Recreatie en Landschap. Op dit terrein stonden voordien 36 gebouwen en lag er de nodige asfaltverharding. Nadat de krakers het terrein eindelijk hadden verlaten, zijn op kosten van de provincie Noord-Brabant alle gebouwen gesloopt, de asfaltverharding verwijderd en is het gehele gebied teruggegeven aan de natuur.

Om de goede wil te tonen is nog een vleermuistoren geplaatst. Laten we hopen dat we dit gebied ook écht teruggeven aan de natuur en na enige tijd geen andere bestemming verzinnen. Zo kunnen we over een lengte van jaren blijven genieten van een schitterend stukje natuur en trots zijn op de beslissing die we nu hebben genomen.
Het is inmiddels zo goed als droog geworden. De meeste paraplu’s gaan dicht.

Via een zandweg lopen we ruim om het gebied heen. We staan even stil bij het smalste strookje Nederlands grondgebied ter hoogte van de Blokken, waar Antoon nog een kleine uiteenzetting geeft over de precieze vaststelling van de grens en het aantal enclaves. In 1959 weet Sooi van den Eynde met goede papieren en ophefmakende acties gedaan te krijgen dat er ruim veertien hectaren Belgische enclaves bijkomen. Ook de Dodendraad heeft in dit gebied een rol gespeeld. Bijna was deze op Nederlands grondgebied geplaatst wat in allerijl werd gewijzigd. Nederland was immers neutraal gebied tijdens de Eerste Wereldoorlog.

We vervolgen onze weg en komen aan op de plaats waar ooit station Baarle-Grens stond. Dit was een spoorwegstation gebouwd in 1906 naar ontwerp van architect George Willem van Heukelom. Het was een van de stations van spoorlijn 29, Tilburg-Turnhout. Er waren destijds grootse plannen waarbij werd samengewerkt met de Belgische spoorwegen. Op de grens moest een station komen met uitstekende douanefaciliteiten, met ruime mogelijkheden voor parkeren, rangeren, laden en lossen van de treinen, etc. Hiervoor waren ruim 23 kilometer spoor en 100 wissels beschikbaar. Op een bepaalde plek lagen vijftig sporen naast elkaar.

De verwachtingen van het ambitieuze plan werden helaas (?) geen werkelijkheid. Het personenvervoer werd in 1934 gestaakt, het goederenvervoer kwijnde ook langzaamaan weg. In 1959 was er van het ambitieuze project niets meer over en werden de bouwwerken gesloopt. Even verderop herinneren de oude dienstwoningen, de muren van de perrons en de overblijfselen van de draaischijf nog aan deze glorieuze tijden.

We lopen door het bos langs deze draaischijf om nog even stil te staan bij een aangelegde poel. Deze is dankzij een snelle beslissing van de gemeente en de inzetbaarheid van een loonwerker tot stand kunnen komen, na goed overleg tussen Openbare Werken en de Werkgroep Natuurbeheer. Meerdere soorten amfibieën maken thans dankbaar gebruik van deze waterplas. We zijn inmiddels ook bijna terug bij de auto’s en terwijl het weer gaat regenen, is een einde gekomen aan misschien wel een natte zaterdagmiddag, maar toch ook een leerzame. We hebben namens Amalia laten zien dat we ons niet uit het veld laten slaan voor een druppeltje regen en er toch op uit trekken.

Antoon, bedankt voor je heldere uiteenzettingen tijdens de wandelingen!

Hierna nog enkele beelden van de geslaagde themawandeling.

Waar voorheen de militaire gebouwen stonden liggen nu zandvlakten en bossen.

Hoe ver het was en hoe nat.

Uitleg bij de put van de voormalige draaischijf.

Regendruppels op de lens en Belgische huizen op de achtergrond.

Wandelen over het smalste stukje Nederland.

Uitleg bij de poel.

Nog een laatste blik op het voormalige MOB-complex!

Scroll naar boven