Digitaliseringsproject voltooid

Digitaliseringsproject Baarle’s Nieuws- en Advertentieblad en Ons Weekblad voltooid:

Wat heb je aan oude kranten als ze in een kastje in een laatje liggen?

Alle weekbladen van 1906 tot 2021 uitgegeven door uitgeverij Em. De Jong zijn sinds februari 2024 digitaal beschikbaar via de website van het Regionaal Archief Tilburg. Woensdag 21 februari kon het project gepresenteerd worden. In 2020 startten de eerste gesprekken en ontstonden de ideeën voor deze grote digitaliseringsklus, een gezamenlijk project van heemkundekring Amalia van Solms, de uitgeverij en het Regionaal Archief Tilburg.

In 1906 vestigde Tjeerd de Jong zich met zijn echtgenote in Baarle-Nassau en begon met het uitgeven van een weekblad, het Baarle’s Nieuws- en Advertentieblad. In 1952 werd dit omgedoopt tot Ons Weekblad en inmiddels zijn de ruim 5000 verschenen weekbladen, in totaal meer dan 100.000 pagina’s, allemaal digitaal beschikbaar via de website van het Regionaal Archief Tilburg. En dat is mede te danken aan Amalia…

Droom

Tijdens de presentatie bij Den Engel deze woensdagmiddag legde onze voorzitter Herman Janssen zorgvuldig uit hoe het zo allemaal gegaan was. Het was al heel lang een droom van Amalia, die druk bezig is grote delen van het archief digitaal toegankelijk te maken, om deze krantjes te digitaliseren. Meer dan 100 jaar dorpsgeschiedenis, niet onbelangrijk. In de Hendrik Conscience bibliotheek in Antwerpen waar het bestuur in november 2021 een studiereis naartoe maakte, vond men een heel oud exemplaar van Baarle’s Nieuws- en Advertentieblad (1e jaargang nummer 5, juni 1906), en kreeg men ook uitleg over digitalisering van kranten. Tegelijkertijd had drukkerij De Jong de afspraak gemaakt dat een deel van de opbrengst van het 2e Stratenboek van Dré Moors voor een heemkundig project gebruikt mocht worden. Al gauw werd een-en-een opgeteld in het toenmalig bestuur: Ons Weekblad digitaliseren zou een win-win situatie creëren voor beide partijen.

Veel vragen

Maar er rezen veel vragen waarop antwoorden gezocht moesten worden. Hoe gaan we scannen, zelf of besteden we dit uit? Wat zijn de kosten, om hoeveel pagina’s gaat het, wat is de staat van bewaring? “Het leek onbegonnen werk” verzuchtte Herman Janssen, maar in een gesprek hierover met de drukkerij werd Christiaan Starink als operationeel manager voor het project aangewezen, werden contacten gelegd met derden en vond men een partner in de samenwerking met Regionaal Archief Tilburg, die ook het archief voert voor de gemeente Baarle-Nassau en gemeente Alphen-Chaam. De derde partner was daarmee gevonden, de klus werd geklaard en zou volgens planning september 2023 afgerond worden. “Dat is niet helemaal gelukt, maar in februari 2024 is de droom toch uitgekomen!”

Studiereis naar Hendrik Conscience Bibliotheek in Antwerpen was begin
digitaliseringsproject voor Amalia. (foto’s Jeanny Wouters)

Onze voorzitter had de primeur gehad om in het nieuwe digitale archief te mogen zoeken: bij de lezing van 27 februari over de watersnoodramp vertelde hij wat er allemaal over gepubliceerd werd in die tijd in Baarle! Heel bijzonder om te zien wat er in 1953 allemaal werd ondernomen in het dorp.

11 kilometer archief

Tijdens de presentatie ging Christiaan Starink in op de historie van de drukkerij, vertelde gemeentearchivaris Coby Welings over haar aandeel in het project en het belang van digitalisering. Jean-Paul Korst gaf een uiteenzetting namens het Regionaal Archief Tilburg en hij leidde het publiek kort rond in het digitale archief (11 kilometer ligt er!).

Willem Boos

Directeur Joep de Jong had een leuke zoekopdracht: hij vertelde de anekdote van Pietje Geerts en een collega letterzetter die voor de grap een boos stuk van pastoor Bink uit Alphen van een andere ondertekening hadden voorzien. In plaats van WB stond er Willem Boos. De een dacht dat de ander het wel weg zou halen, maar die had dat over het hoofd gezien… Het jaartal wist ie niet precies maar al snel had de zoekopdracht het desbetreffende stukje gevonden: W. Boos stond er onder de tekst bij de kerkberichten en het gebeurde allemaal in 1957.

Voorzitter Herman Janssen tijdens de presentatie bij Den Engel op 21 februari 2024.
(foto Hanne Dirven).

De betrokken op de foto: Zusters Norbertinessen die de oudste edities van Baarles Nieuws- en Advertentieblad restaureerden, mensen van onze heemkundekring, drukkerij De Jong, ABG-gemeente en regionaal Archief Tilburg. (foto Hanne Dirven)

Scroll naar boven