Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

Planning

12dialectavond05Uitzending in dialect vanuit Café Nova bij Disco Nel op 13 december 2012.

De werkrgroep blijft activiteiten organiseren in het Boals dialect, zoals bijvoorbeeld rechtstreekse uitzendingen via de lokale omroep Baarle.

Coördinator en doelstelling

10dialecten30Uitzending in dialect vanuit het museum  "Vergane Glorie" van Ad Haneveer.

Coördinator: Jan Willekens (a.i.)

Doelstelling: het verzamelen, inventariseren, vastleggen en het levend houden van de diverse dialecten in het werkgebied van de heemkundekring en het uitgeven van publicaties, zowel op papier als op geluidsdragers, over dit onderwerp.

Realisaties

09dialecten24Dialectenavond op 17 november 2009 in de Aula van Cultureel Centrum Baarle

De werkrgoep is actief sinds 2004 en was o.a. bezig met het vastleggen van typische Ulicotense dialectwoorden.

De werkgroep ondersteunde ook ons lid, wijlen de heer Wil Olislaegers, bij de uitgifte van een door hem samengesteld boekwerk met typisch Baarlese dialectwoorden.

In de afgelopen jaren werden er diverse rechtstreekse uitzendingen in dialect vanuit diverse locaties verzorgd in samenwerking met de lokale omroep Baarle. In het najaar van 2015 werd er bijvoorbeeld een rechtstreekse dialectenuitzending verzorgd vanuit café In Holland in Castelré bij de familie Snoeijs.

De oude generatie SnoeijsDe oude generatie Snoeijs wordt geïnterviewd.

Datzelfde jaar was er in Van Wirskaante een dialectpublicatie met als hoofdonderwerp carnaval en het carnavalsblad ‘t Tuterèrke.

-