De Vikingen kwamen langs!

Archeologischedag05
Vrijdag 13 mei 2016 organiseerde Amalia voor de zesde keer haar tweejaarlijkse archeologische dag voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool De Horizon in Zondereigen. In de voormiddag was het genootschap van de Turnhoutse Vikingkoning Erik De Quick uitgenodigd. Zondereigen heeft immers een eigen Vikinglegende. 
 
Erik stak vakkundig het open vuur aan met zijn vuursteen, slagijzer en tondeldoos. Na deze geslaagde inleiding toonden de leerlingen hun zelf meegebrachte oude voorwerpen. Zij wisten heel goed waarvoor die oude spulletjes hadden gediend. Op deze manier werd een eerste verband gelegd met het verleden. Daarna werden de krachten gebundeld: iedereen hielp een handje bij het bereiden van de soep. 
 
Maar de deelname van de Vikingen bleef niet beperkt tot het bereiden van een middagmaal. Erik vertoonde een film, liet de leerlingen hun naam schrijven in runentekens en er werd touw van houtvezels gedraaid. Zo slaagde hij er moeiteloos in om de aandacht vast te houden. Ondertussen werd een andere groep aan de hand van akkervondsten wegwijs gemaakt in het verre verleden van Zondereigen. Vuurstenen speer- en pijlpunten, schrabbers, schaven, boren en bijltjes werden doorgegeven, naast potscherven van een paar duizend jaren oud. Ook hier was het geven van aandacht voor niemand een probleem. 
 
Dan volgde een gesmaakt middagmaal bestaande uit Vikingsoep, op het open vuur gebraden kip met Breugelbrood en tal van lekkere, natuurlijke drankjes. Het was heerlijk toeven op het gazonnetje voor de school. Zó’n bijzondere picknick maken de leerlingen wellicht nooit meer mee!
 
Archeologischedag01
 
Archeologischedag02
 
Archeologischedag03
 
Archeologischedag04
 
Na de middag stapten we richting Ginhoven. Onderweg namen we een kijkje bij de Noordermark, waar we oog hadden voor de gemeentegrens en de dekzandrug tussen de twee Zondereigense riviertjes.  Akkerprospectie leverde tal van vuurstenen afslagen en klingen op. We stonden even stil aan de rand van de plaggenakkers, waar het dikke plaggendek van de eeuwenlange bemesting mooi zichtbaar was. Maar het hoogtepunt van de dag was ongetwijfeld de schattenjacht met metaaldetectors. Leo Dufraing had zijn handen eraan vol. We zagen leerlingen enthousiast in de grond ploeterenen, op zoek naar oude munten en metalen musketkogels.
 
Archeologischedag06
 
Archeologischedag07
 
Archeologischedag08
 
Tot slot trokken we met zijn allen naar de Vossenberg, waar we een kring vormden rond de verdwenen motteheuvel waarop de houten burcht van de Vikinghoofdman Gelmel heeft gestaan. Ter plaatse werd de Gelmellegende verteld, waarna auto’s ons voor een drankje en een nabespreking naar het Schuttershof brachten. Zowel voor leerlingen als begeleiding was het een onvergetelijke dag. We kijken nu al uit naar de volgende editie!
  
 
Scroll naar boven