De Noordelijke Singelpanden

UItgave  van de Rabobank n.a.v. de nieuwbouw aan de Singel, waardoor de Noordelijke Singelpanden zijn gesloopt.

Betekenis van de noordzijde van de Singel voor de Baarlese bevolking en de Rabobank. De Singel vroeger en nu, Betekenis van de Singel voor Baarle, Het pand Kriellaars (met de bewoners Timmermans, Schröder, Freson, Baelde, Van Tets), Het pand Den Keyser

Auteur: Herman Janssen e.a.

Prijs: € 5,-

Scroll naar boven