De Haneveeren van Baol

Image

Boeiende familiegeschiedenis
De ‘Haneveeren’ van Baol is de meer dan treffende titel van het bijzonder fraaie werkstuk naar de geschiedenis van de Baarlese tak van de familie Haneveer. Onderzoeker en schrijver Jeff. S. Haneveer uit Eindhoven, kan er terecht trots op zijn.
Jeff is een regelmatige bezoeker aan ons heemhuis. Als Baarlese Heemkundekring vinden wij het erg interessant dat de familienaam Haneveer, die in ons heem veelvuldig voorkomt, Jeff’s onderwerp van studie is geweest.

In het voorwoord van zijn bijna 100 pagina’s tellend werkstuk schrijft Jeff dat er een goede basis ligt voor iedere Haneveer die belangstelling voor familiegeschiedenis heeft om deze naar eigen inzicht en op eigen wijze te complementeren.
Wilt u meer informatie over ‘De Haneveeren’ van Baol? Stuur dan een mailtje naar Jeff. Zijn e-mailadres is j.haneveer1@chello.nl

Familiewapen
Bij het Centraal Bureau voor Genealogie is het wapen van de familie Haneveer ingeschreven d.d. 12 september 2000 onder nummer 793.
Van het wapenschild (zie afbeelding) valt het volgende te verklaren:
– In goud een naar links gekrulde hanenveer
– Helmteken: een zwarte haan met gouden snavel en poten, rood getongd, gekamd,
geleld en genageld.
– Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.
– Dit wapen is in 1999 ontworpen door H. Maliepaard.
Geregistreerd op verzoek van Josephus Sebastiaan Haneveer, geboren
Eindhoven 6 april 1931, wonende aldaar, zoon van Francis Adriaan Haneveer en
Maria Jacoba Speekenbrink.
Aanvrager stamt af van Joris Gijsbrechts Jorisz. landbouwer te Gilze, wiens zoon
Adriaan Gijsbrechts alias Haneveer, geboren Gilze omstreeks 1615, schepen was
van Gilze en Rijen van 1650 tot 1666

Waar komt de naam Haneveer vandaan?

Image
fam. Haneveer-Ermes 1926

Volgens de onderzoeker gaat het gebruik van de naam terug tot het begin van de 17e eeuw. In het boek ‘encyclopedie van namen van A. Huijzinga wordt verondersteld dat de oorsprong van de naam ligt in de samentrekking van de in de middeleeuwen bestaande voornamen “Hane” en “Fere”. Geloofwaardiger echter klinkt de uitleg van de afdeling naamkunde en dialectogie van de Katholieke Universiteit in Leuven. Deze stelt namelijk dat de naam Haneveer afkomstig is van de in de middeleeuwen gebruikte benaming van vrijbuiters welke als zinnebeeld van vechtlust een haneveer op hun hoed droegen. Als gevolg daarvan ging men het woord haneveer als soortnaam gebruiken voor de benaming van vechtersbazen en bekkensnijders. Een andere toepassing uit die tijd was die gebruikt werd voor de aanduiding van bazige vrouwen. Men sprak destijs over “een haneveer van een vrouw”. Al met al een unieke uitleg over een nog uniekere familienaam!

Image
fam. Haneveer-Meeuwesen 1914

Familiegeschiedenis
Al sinds het midden van de achttiende eeuw woonden en wonen vele generaties en gezinnen Haneveer in Baarle. Voor talloze leden van het geslacht Haneveer stond hun wieg in het Belgische deel bekend als de gemeente Baarle-Hertog dan wel in het Nederlandse deel bekend als Baarle-Nassau.
Uit oude archiefstukken is Jeff duidelijk geworden dat kan worden aangetoond dat de Haneveeren al vier en een halve eeuw lang wonen, leven en bekend zijn in ‘Het Land van Breda’.
De geschiedenis van het geslacht Haneveer begint vroeg in de 16e eeuw en lig in het Baroniedorp Gilze.

Image
Registratie huwelijk in Alphen van Adriaan Haneveer met Adriaantje van Drunen (Zij noemen haar van Drunen omdat zij uit Drunen komt. Normaal zou dat zijn Adiaantje Willems’s dochter)

Spoorwegen
Erg lezenswaardig is hetgeen Jeff schrijft over de relatie van de Haneveren met de Spoorwegen, meer specifiek Het Bels Lijntje. Meerdere Haneveren hebber er hun kost verdiend. Tekeningen van het spoorwachterhuisje waar de familie woonde en foto’s van spoorwegmateriaal en het treinstation aan de Grens, geven het onderzoek extra cachet.

Image
Frans Haneveer staande op loc 3e van links 1879

Image
De familie Haneveer-Meeuwesen viert de gouden bruiloft in 1948. Bruidspaar met kinderen en kleinkinderen

Image
Twee maal Jef Haneveer. Rechts op de foto: Jeff uit de Baarlese tak en wonende in Weelde. Links Jeff schrijver en samensteller van het boek “De Haneveren van Baol”.

Scroll naar boven