Boekenwinkel van Amalia

In onze boekenwinkel hebben wij verschillende boeken staan, die ook niet mis zouden staan in de uw boekenkast.
U kunt ze via de website bestellen door een email naar Ineke van Strijp. U kunt ze ook aanschaffen tijdens uw bezoek aan ons heemhuis. Hieronder ziet u de diverse boekomslagen met daarbij de titel, de auteur, de prijs en een korte toelichting.

Als u een boek wilt kopen via de website, wilt u dan aangeven welk boek u wilt bestellen en of u het boek thuis gestuurd wilt krijgen met vermelding van uw adres. U krijgt vervolgens via email bericht over de verzendkosten. Het boek wordt aan u opgestuurd, zodra u de prijs van het boek en de verzendkosten heeft betaald. Indien het boek niet opgestuurd moet worden, ligt het boek na betaling voor u klaar in het heemhuis. Ons rekeningnummer is IBAN NL 13RABO 0103894969
BIC RABONLU.

 • Titel: Hoogspanning aan de Belgisch-Nederlandse grens
 • Auteurs: Diverse schrijvers en werkrgroep Wereldoorlog 1 van Heemkundekring Amalia van Solms
 • Prijs: € 35,-
 • De gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog worden in dit boek behandeld. Vele bekende en op dit terrein deskundige schrijvers hebben een bijdrage geleverd. Leden van onze Heemkundekring belichten de lokale (Baarlese) raakpunten. Een uitgebreid aantal onderwerpen wordt beschreven, zoals algemene informatie over de oorlog, maar ook de specifieke situatie in de grensregio rond Baarle, zoals de dodendraad en haar slachtoffers, de zendmast in Baarle-Hertog, de smokkelpost via Baarle-Hertog, de opvang van vluchtelingen, de voedselvoorziening, de Spaanse griep, de bevrijding van onze streek en nog veel meer. 
 • BOEK IS UITVERKOCHT!
 • Titel: Baarle op de kaart gezet
 • Auteurs: Christ Buiks en werkrgroep Toponymie van Heemkundekring Amalia van Solms
 • Prijs: € 25,-
 • In het boek staan de veldnamen van Baarle, Castelre, Ulicoten en Zondereigen.
 • Over deze namen wordt uitleg gegeven. Het boek is geillustreerd met een tachtigtal prentekeningen van Antoon van Tuijl.
   
 
 • Titel: Rakkers der grenzen
 • ISBN: 978-90-76967-46-2
 • Auteur: J. Vleugels.
 • Prijs:  € 20,-
 • Uitgebreide heruitgave van het oorspronkelijke boek “Rakkers der grenzen” van J. Vleugels met verhalen van grensgidsen aan de “Dodendraad” tijdens de Eerste Wereldoorlog. In deze uitgave zijn bijdragen opgenomen van Herman Janssen.
 • Titel: In het belang van onze boeren..
 • Auteurs: Lian Mathyssen, Jos Rijvers en Remi Tuijtelaars.
 • Prijs: € 20,-
 • Het boek is een uitgave van de ZLTO Baarle-Nassau/Ulicoten en vertelt 100 jaar geschiedenis van de NCB/ZLTO in Baarle-Nassau en Ulicoten met veel foto’s.
   
 
 • Titel: Straten met een verhaal. 
 •  ISBN: 978-90-74945-05-9
 •  Auteur: André  en Dennis Moors.
 •  Prijs:  € 25,-
 •  Het boek vormt een kleurrijk en informatief lees- en kijkboek over ale straten in Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Ulicoten, Castelre en Zondereigen.
 • Boek is uitverkocht!
 •  

 
 • Titel: MN 7
 • Extra uitgave van Van Wirskaante
 • Auteur: Jaques Boone
 • met bijdrage van Herman Janssen
 • Prijs: € 5,-
 • Boek over het militaire radioluister- en zendstation in Baarle-Hertog van 1915 tot 1919.
 •  
 
alt
 • Titel: Naar School…..tussen wil en wet
 • ISBN: 978-90-74965-04-2
 • Auteur: Heemkundekring
 • Amalia van Solms 
 • Prijs: € 17,50
 • Geschiedenis van het basisonderwijs in Baarle. Produkt van de werkgroep Speciale Projecten. Gepresenteerd tijdens de officiele opening van de brede school De Uilenpoort in Baarle-Nassau in november 2009.
 
 • Titel: Ons Baarle
 • ISBN: 978-90-73705-08-1 
 • Auteur: Henricus Joosen 
 • Prijs: € 12,50
 • Bouwstenen voor de geschiedenis van Baarle gebaseerd op het manuscript uit 1946 geschreven door Henricus Joosen, destijds hoofdonderwijzer in Baarle.
 alt
 bomen_in_baarle 
 • Titel: Bomen in Baarle 
 • ISBN: 90-9017929-1 
 • Auteur: Cees van Gils en Antoon
 • van Tuijl 
 • Prijs: € 10,00
 • Dit boek is een product van de ABC-Milieugroep en Heemkundekring Amalia van Solms met een grensoverschrijdende inventarisatie van bomen in woord en beeld.
 • Titel: Midden in de gemeenschap 
 • ISBN:  
 • Auteur: Heemkundekring Amalia an Solms 
 • Prijs: € 15,00
 • Uitgave ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de Bernardusparochie in Ulicoten.
 • Boek is uitverkocht!
midden_in_de_gemeenschap
alt

 • Titel: Een eeuw Zondereigen…. 
 • ISBN:  
 • Auteur: Heemkundekring Amalia van Solms 
 • Prijs: € 23,00
 • Uitgave ter gelegenheid van het 750 jarig jubileum van Zondereigen.
 • Boek is uitverkocht!
 • Titel: Groete ot Boal
 • ISBN: 90-74945-03-1  
 • Auteur: Willy Olieslagers  
 • Prijs: € 7,50
 • Inventaristie van dialectwoorden uit Baarle en omgeving.
 • Boek is uitverkocht.
 groete_ut_boal
typisch_baarle
 • Titel: Typisch Baarle 
 • ISBN: 90-901278-6 
 • Auteur:Antoon van Tuijl en Jos Jansen
 • Prijs: € 15,00
 • De puzzel van Baarle (uit)gelegd: rijk geillustreerde toelichting op de unieke grens situaties in Baarle. 

      

    

 • Titel: Baarle in Druk
 • ISBN: 90-73705-07-X
 • Auteurs: Antoon van Tuijl, Jos Jansen, Anna van der Burgt, Arda van Puijenbroek en Reg ten Zijthoff.
 • Prijs: € 10,00
 • Uitgave ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van drukkerij/uitgeverij Em. de Jong.
 alt
 vrouw_in_het_verzet
 • Titel: Vrouw in verzet
 • ISBN: 90-9003009-3 
 • Auteur: Els Hofker 
 • Prijs: € 7,50
 • Miet Pauw en de bezetting in Baarle.
 • Titel: 100 jaar Koninklijke Harmonie & Showgroep St. Remi  
 • Auteurs: Remi Tuijtelaars, Albert Norbart, Alfons van Tilborg, Pascal Bruurs, Jeanny Wouters en Cees de Jong. 
 • Prijs: €10,00
 • Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Koninklijke Harmonie en Showgroep St. Remi. 

   

 alt
op_de_bres_voor_kerk_en_enclaves

 • Titel: Op de bres voor Kerk en Enclaves 
 • ISBN: 90-12-1112-4 
 • Auteur: Gerardus van Herdegom en Heemkundekring Amalia van Solms 
 • Prijs: € 7,50
 • Vertaling van het oorspronkelijke handschrift van Pastoor van Herdegom uit de vijftiende eeuw met een aantal toelichtingen.

     

 • Titel: Jaarboek 1991 
 • ISBN:  
 • Auteur: Heemkundekring
 • Amalia van Solms
 • Prijs: € 5,00
 • Jaarboek 1991 van Heemkundekring Amalia van Solms over Baarle in de Middeleeuwen.
 alt
 alt
 • Titel: Jaarboek 1993 
 • ISBN:  
 • Auteur: Heemkundekring
 • Amalia van Solms 
 • Prijs: € 5,00
 • Jaarboek 1993 van Heemkundekring Amalia van Solms over Desire Geraerts.
 • Titel: Een Pungel vol Proza
 • ISBN:  
 • Auteur: Diverse auteurs uit de grensstreek
 • Prijs: € 5,00
 • Smokkelverhalen van beide kanten van de grens.
 alt
alt
 • Titel: Gedachten werden gedichten
 • ISBN:
 • Auteur: Ad van Eijl-van de Klashorst
 • Prijs: € 5,00
 •  

      

    

 • Titel: Van Wirskaante
 • Prijs: € 5,00
 • Extra exemplaar van driemaandelijks tijdschrift van Heemkundekring Amalia van Solms.
 alt
 alt
 • Titel: Brochure Hout
 • Auteur: Heemkundekring Amalia van Solms.
 • Prijs: € 1,00
 • Uitgave bij gelegenheid van open monumentendag 2005 over Vlaamse schuren.
 • Titel: Brochure Ballonvaart 
 • Auteurs: Heemkundekring Amalia van Solms
 • Prijs: €1,00
 • Historische notities rond de landing van de Parijse ballon in Castelre in 1870. Uitgave ter gelegenheid van de onthulling van het nieuwe ballonmonument in Castelre.

   

 alt
alt

 • Titel: Brochure Wonen in Baarle
 • Auteur: Heemkundekring Amalia van Solms 
 • Prijs: € 1,00
 • Uitgave ter gelegenheid van Open Monumentendag 2007 met een beschrijving en foto’s van een veertigtal monumentale woonhuizen in Baarle.

     

 • Titel: Brochure Wonen aan de grens. 
 • Auteur: Heemkundekring Amalia van Solms
 • Prijs: € 1,00
 • Uitgave ter gelegenheid van Open Monumentendag 2008 met foto’s en beschrijvingen van monumetale grenswoningen, schuren en herinneringsplaatsen aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
 alt
 

 

 

 

 

Titel: Noordelijke Singelpanden
Auteur: Herman Janssen e.a.

Prijs: € 5,-

UItgave  van de Rabobank n.a.v. de nieuwbouw aan de Singel, waardoor de Noordelijke Singelpanden zijn gesloopt.

 

 

 

 

 •  
Scroll naar boven