De 29ste Heemkalender is gepresenteerd

heemkalender 2016 presentatie

In een meer dan vol Heemhuis is zondag 6 september de nieuwe Heemkalender gepresenteerd. 

“In een dorpsgemeenschap valt altijd wat te vieren”, stelde Antoon van Tuijl bij de presentatie van de heemkalender 2016. “Daarom hebben we voor de 29ste heemkalender een aantal markante jubilea onder de loep genomen.” Dat het niet alleen om gouden bruidsparen en zilveren ambtsjubilea gaat, wordt al snel duidelijk als je door de nieuwe kalender bladert.

De ‘kalenderwerkgroep’ is er in geslaagd een kalender vol verrassingen samen te stellen. Met een feestelijk tintje. In het Heemhuis nam Antoon van Tuijl de aanwezigen met voor de gelegenheid gecomponeerde teksten – op de wijs van Farce Majeur – mee door de kalenderbladen van volgend jaar.
De nieuwe heemkalender wordt altijd op de eerste zondag van september gepresenteerd. Bijzonder dit jaar was dat geprobeerd was van elk gekozen jubileum een betrokkene uit te nodigen in het heemhuis, bijvoorbeeld de ‘jubilaris’ zelf of een familielid. Bij de meeste maanden kon een heemkalender aan zo’n betrokkene worden overhandigd.

Vrijwilligers van het heem komen vanaf eind september langs de deur met de kalender. Dan kan iedereen voor drie euro zien welke jubilea een plaatsje hebben gekregen op de heemkalender 2016. En er een jaar lang van genieten. Het thema voor volgend jaar is ‘Jubilea’.

2. heemkalender 2016 6000ste inwoner Luc Geerts

De zesduizendste inwoner van Baarle-Nassau was in december 1994 Luc Geerts, de vorige mijlpaal was in 1970 toen Maurice Roelen als vijfduizendste inwoner werd geboren.

3. heemkalender 2016 jos van de heijning

Jos van den Heijning werd in 2002 in de bloemetjes gezet: in 35 jaar tijd gaf hij tachtig keer een halve liter bloed.

4. heemkalender 2015 750 jaar zondereigen

Het jaar 2001 was voor Zondereigen met het 750 jaar bestaan één groot feestjaar. Elly Timmermans was toen als vroegere bewoner van Ginhoven bang voor een overval van de Noormannen.

5. heemkalen 2016 100 jaar café In Holland

Jos Snoeijs houdt als de vierde generatie café ‘In Holland’ in stand. In 1996 werd het honderdjarig bestaan van het café gevierd.

6. heemkalender 2016 het glas geheven

Het glas wordt geheven op de 29ste heemkalender.

Scroll naar boven