‘Dappere Cor’

Image

Tentoonstelling Cor v.d. Bok nog niet gezien?
Dan hebt u tot half augustus de komende woensdagavonden gelegenheid om deze in het Heemhuis alsnog te bezoeken. Het Heemhuis is dan geopend van 19.30 tot 21.30 uur. Ook is de tentoonstelling te bezoeken op zondag 3 augustus van 10.30 tot 13.30 uur. Amalia laat kunstzinnig werk zien van Cor van der Bok. Hij liet niet alleen veel mooi werk na, maar wij gedenken ook dat hij dit jaar vijftig jaar geleden overleed. Vanwege zijn verzetswerk en de nazorgtaak voor de gesneuvelden, zijn de Baarlenaren hem ‘Dappere Cor’ gaan noemen. De gemeente Baarle-Nassau eerde hem met en straatnaam. Een man die het waard is om in herinnering te roepen.

Het is traditie geworden dat Amalia in de zomermaanden een tentoonstelling opzet om kunstzinnig en creatief werk te laten zien van mensen die op een of andere wijze betrokken zijn bij onze vereniging.
Dit zomerseizoen kozen we voor een Baarlenaar die een straatnaam kreeg. Voorwaar een man van betekenis dus.

Cor werd geboren in 1916 te Teteringen. Zijn vader overleed al heel vroeg, waarna zijn moeder hertrouwde met Louis Rombouts, een kleine aannemer in de Katerstraat te Baarle. Zo kwam Cor in ons dorp terecht.
Zijn kunstzinnige aanleg werd tijdig onderkend en Cor kreeg de kans om zijn talenten te ontwikkelen op de kunstacademie in Den Haag. Na de succesvolle afronding van zijn studie werd hij in 1945 leraar tekenen en kunstgeschiedenis aan het Norbertuslyceum in Roosendaal.

De oorlogsjaren bracht hij in Baarle door. Vanwege gezondheidsredenen was hij niet in militaire dienst gegaan. Militant was hij echter wel. Hij accepteerde niet zomaar alles van de Duitse bezetter en deed verzetswerk. Daarover bleef hij wijselijk heel zwijgzaam.
Meer bekend bij oudere Baarlenaren bleven zijn activiteiten direct na de bevrijding. Cor gaf leiding aan een groep dappere vrijwilligers die de zware taak kreeg alle gesneuvelden en soms overhaast begraven soldaten van vriend en vijand in ons hele buitengebied te zoeken, op te graven, te identificeren en bijeen te brengen voor een nette begrafenis. Hij trok met een groepje helpers de velden en de bossen in om de vele gesneuvelde soldaten te zoeken en te bergen. Met een prikstok spoorde hij achtergebleven mijnen op en demonteerde ze zonodig eigenhandig (zie handleidingen en werktekening).
Op 22 augustus 1947 treedt hij in het huwelijk met Louise Govaerts, dochter van de ‘oude dokter’ en zus van de ‘jonge dokter Govaerts’. Het jonge paar gaat in Roosendaal wonen waar Cor zijn werk heeft. Daar is Cor op 5 juli 1958 – pas tweeënveertig jaren oud – overleden.

Image

Het kunstzinnig werk van Cor van der Bok is veelzijdig. Dat laat de tentoonstelling goed zien. De bezoeker ziet: studiemateriaal (waaruit blijkt dat hij zijn studie grondig aanpakte), tekeningen, aquarellen, olieverfschilderijen, steendrukken en etsen. Bovendien bleef een mooi deel van zijn gereedschappen en materialen bewaard, waarmee wij de suggestie van een atelier oproepen.
In een speciale vitrine ziet u enige voorbeelden van de zorgvuldige administratie die hij bijhield bij het bergen van de gesneuvelde soldaten.

Heemkundekring ‘Amalia van Solms’ opende op zondag 1 juni jl. in het Heemhuis de tentoonstelling, gewijd aan de kunstzinnige nalatenschap van Cor. Toen was de belangstelling van inwoners van Baarle en speciaal de bewoners van de Cor v.d. Bokstraat helaas niet groot. Daarom hopen wij dat de komende tijd wel veel Baarlenaren de weg naar het Heemhuis zullen weten te vinden. U bent welkom!

Scroll naar boven