Coördinator en doelstelling

Coördinator: Het bestuur.

 

Doelstelling: het samenstellen van de activiteitenkalender. Aan de hand van een vast stramien worden jaarlijks terugkerende activiteiten gekoppeld aan frisse, nieuwe ideeën. Er wordt gezorgd voor een goede spreiding gedurende het verenigingsjaar. Tevens wordt ernaar gestreefd om een grote en doelgerichte variatie in de activiteiten aan te brengen.

 

Image

 

Scroll naar boven