Coördinator en doelstelling

Coördinator:  Frans van Geijn en Herman Janssens

 

Doelstelling: 

Het doel van de Digitale Beeldbank is het ontsluiten en breed beschikbaar stellen van het erfgoed dat door de heemkundekring in de loop van de jaren is verzameld.
Het erfgoed ontsluiten betekent dat materiële en immateriële verzamelingen en collecties van de heemkundekring op een geordende manier bijeen gebracht worden om vervolgens systematisch digitaal vast te leggen.

Het gaat om foto’s, bidprentjes en rouwbrieven, video’s, audio’s, documenten, afbeeldingen van ‘museale’ stukken, boeken, tijdschriften, knipsels, etc.

Na de digitale vastlegging is het doorgaans mogelijk de gegevens gemakkelijk op te zoeken en op een gedocumenteerde manier gepresenteerd en gebruikt kunnen worden. Dat kan in het heemhuis maar vooral ook via onze website : https://www.amaliavansolms.org/beeldbank/beeldmateriaal  of  https://www.amaliavansolms.org/beeldbank/bidprentjes-mnu

Daardoor kan iedereen, lid of geen lid, in Baarle of elders all-over-the-world er gebruik van maken en van genieten.

Samenstelling werkgroep:

De werkgroep bestaat voor de aansturing uit :
Frans van Geijn, Herman Janssens, Frans Vermeer en Leo Voeten.

Naast deze personen is er een groep vrijwilligers actief bij de verwerking van de gegevens en materialen.
Een keer per week komen vrijwilligers samen in het heemhuis om onder genot van koffie of thee en een gezellige babbel te werken.
Sommige vrijwilligers werken (ook) van huis uit. 

Realisaties:

Sinds de start in 2018 zijn al  meer dan 13400 bidprentjes en 22700 foto’s, boeken, documenten, video’s etc. gedocumenteerd. Een groot deel daarvan is tevens beschikbaar via onze website.

Planning:

Er ligt nog heel veel materiaal klaar om te documenteren.
We staan feitelijk pas aan het begin van de digitalisering van alle beschikbare materialen.
De eerstvolgende jaren zal vooral aandacht gegeven worden aan de verdere verwerking van foto’s, bidprentjes en boeken.

Wil je helpen?

Wij kunnen altijd hulp gebruiken, op allerlei terreinen.
Vragen of aanmelding graag via  info@amaliavansolms.org   of  beeldbank@amaliavansolms.org

Groepsfoto:

Hieronder een deel van de actieve vrijwilligers van de Beeldbank
26.16 IMG 0622

 

 

Scroll naar boven