Concretisering van de doelstelling

Om haar doelstelling te realiseren, verzamelt  ‘Amalia’ informatie in de ruimste zin des woords over velerlei onderwerpen uit de historie van Baarle, Castelré, Ulicoten en Zondereigen. Vanuit het Heemhuis worden tal van activiteiten georganiseerd. Zo worden regelmatig lezingen, cursussen, wisseltentoonstellingen, wandel- en fietstochten of busreizen aangeboden. Voor de meer actieve leden zijn er verscheidene werkgroepen en een eigen bibliotheek en documentatiecentrum (BiDoc). Studieresultaten worden gepubliceerd in themaboeken, in ons driemaandelijks tijdschrift ‘Van Wirskaante’ of op deze website in de rubriek ‘Historie’.

Voorts wordt door het bestuur een beleidsplan met de concrete speerpunten voor een periode van 5 jaar vastgesteld. De beleidsplannen, zijn elders in deze rubriek opgenomen.

Scroll naar boven