Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

Islamitsche kalender

islamitischekalenderDe islamitische jaartelling is de jaartelling die begint met het jaar waarin de hidjra of de emigratie van de profeet Mohammed van Mekka naar Medina plaatsvond en wordt als zodanig binnen de islam gebruikt voor de bepaling van bepaalde feest- en vastendagen. Afhankelijk of men de sterrenkundige of de burgerlijke telling volgt, komt dit overeen met 15 juli of 16 juli 622 van de christelijke jaartelling.

(Bron : wikipedia) 

Frans republikeinse jaartelling

republiekkalender 2De Franse Republikeinse Kalender werd tijdens de Franse Revolutie, die duurde van 1789 tot 1804, ingevoerd en wordt ook aangeduid met de term Franse revolutionaire kalender. Van 24 november 1793 tot 1 januari 1806 was hij officieel in gebruik, evenals gedurende de commune van Parijs in 1871. De revolutie had van Frankrijk een seculiere staat gemaakt die zich afzette tegen alles wat kerks was, de Gregoriaanse kalender inbegrepen.

Juliaanse jaartelling

juliaansekalenderDe Juliaanse kalender werd ingevoerd door Julius Caesar.

(Bron : wikipedia)
Ze bestond uit een cyclus van 1461 dagen, namelijk 3 jaren van 365 dagen en 1 jaar van 366. Het jaar bestond dus uit gemiddeld 365,25 dagen, een aardige benadering van het tropische jaar. Op deze manier wordt in de 128 jaar een dag teveel berekend.

Joodse kalender

joodsekalenderDe joodse jaartelling rekent vanaf het jaar waarvan het jodendom aanneemt dat de schepping van de wereld heeft plaatsgevonden.

(Bron : wikipedia)

Op grond van de Tenach wordt de schepping geacht te hebben plaatsgevonden in het jaar 3761 voor de gangbare jaartelling. Het joodse jaar 5766 komt zodoende overeen met het algemene of Gregoriaanse jaar 2005-2006.

Gregoriaanse jaartelling

gregoriaansekalenderDe Gregoriaanse kalender, een aanpassing van de daarvoor gebruikte Juliaanse kalender, werd voor het eerst voorgesteld door de Napolitaanse arts Aloisius Lilius, en werd overgenomen door het Concilie van Trente (1545-1563). Paus Gregorius XIII kon pas in 1582 met de bul Inter gravissimas deze kalenderhervorming doorvoeren. Door het weglaten van 10 dagen werd het begin van de lente teruggebracht tot 21 maart. De weekdagen liepen zonder onderbreking door, op donderdag 4 oktober volgde vrijdag 15 oktober 1582.

(Bron : Wikipedia)