Image

Coördinator en doelstelling

Coordinator: Harry Benschop Doelstelling: het inventariseren en documenteren van nog bestaande zandwegen en paden (zogenaamde Trage Wegen), het doen van onderzoek naar de historie van vroegere wegen en paden en waar mogelijk, in overleg met (overheids)instanties, ijveren voor het behoud of terugkeer van zoveel mogelijk oude paden en voetwegen.